Toimintaideoita

Ihmisoikeudet.net Oppia ihmisoikeuksista!

Ota ihmisoikeusnäkökulma ajankohtaisiin uutisiin ja maailman tapahtumiin! Ihmisoikeudet.net auttaa selvittämään taustat, kyseenalaistamaan asenteet ja näkemään maailman toisin. Ihmisoikeudet.net on virtuaalinen oppikirja ihmisoikeuksista - kattava ja helppokäyttöinen tietopaketti ihmisoikeuksista sekä Suomessa että maailmalla. Ihmisoikeudet.net sivusto sisältää paitsi tietoa, teoriaa ja faktaa myös tarinoita todellisesta elämästä. Jokainen aiheosio sisältää lisäksi ajatuksia herättäviä harjoituksia. Sivusto on suunnattu ensisijaisesti peruskoulun ylempien luokkien, lukion ja ammatillisten oppilaitosten oppilaille ja opettajille, mutta ihmisoikeudet.net on myös hakuteos kenelle tahansa ihmisoikeuksista kiinnostuneelle.

Friidu – tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia käsittelevä osio.

Ihmisoikeudet.net on Amnestyn Suomen osaston, Ihmisoikeusliiton ja Suomen YK-liiton yhteinen hanke.

Ks. Myös maaliskuun kuukausiteema: Tasa-arvo

Nuorisojärjestöjen yhteistyöjärjestöllä Allianssilla on monipuolista materiaalia monikulttuurisuudesta ja ihmisoikeuksista. Esimerkiksi:

Mittaa koulusi ihmisoikeuslämpötila! 
Neljä harjoitusta ihmisoikeuskasvatuksesta

Tietoa ihmisoikeuksista Suomen YK-liiton sivuilla

Tehkää Maailmankansalaisen kypsyyskoe ihmisoikeuksiin liittyvästä kysymyksestä.

Amnestyn sivuilla voit mm. allekirjoittaa kuukauden vetoomuksen ja tutustua menossa oleviin kampanjoihin

Kansainvalisyyskasvatus.net - vinkkejä kansainvälisyyskasvatukseen

Euroopan neuvoston englanninkielinen materiaalipaketti - tietoa ja harjoituksia monikulttuurisuus- ja ihmisoikeuskysymyksien käsittelemiseen kouluissa. 

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä