Toimintaideoita ja tehtäviä

Tehtävä 1: Tehkää Maailmankansalaisen kypsyyskoe tasa-arvoon liittyvästä kysymyksestä.  


Tehtävä 2: Tyttöjen ja naisten oikeudet

Tutustukaa Friiduun netissä! Friidu – tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet  

Friidu on julkaisu naisen elämästä ja oikeuksista Suomessa ja maailmalla. Se on suunnattu erityisesti perusopetuksen ylempien luokkien ja lukioiden opettajille sekä kansalaisjärjestöjen kasvattajille ja kouluttajille. Friidu tarjoaa informatiivisen kokonaisuuden sisältäen niin taustaa, teoriaa ja tilastotietoa sekä runsaasti harjoituksia ja oheismateriaalia eri oppiaineisiin.


Tehtävät 3-8

-Tutkikaa ihmisoikeuksien julistusta - miten sukupuolten, uskontoryhmien ja eri kansallisuuksien välinen tasa-arvo toteutuu Suomessa. Entä muissa maissa?

-Tutustukaa Amerikan mustien kansalaisoikeustaisteluun 1800 luvulta tähän päivään

-Sukupuoli ja idolit: Keitä ovat oppilaiden idolit ja roolimallit? Minkälaisia ominaisuuksia idoleilla on?

-Muoti: Mikä merkitys muodilla ja trendeillä on nuorille? Miten muotivirtaukset näkyvät pukeutumisessa?

-Tutkikaa mainontaa ja mediaa. Miten sukupuolia kuvataan lehdissä, mainoksissa, sarjoissa ja elokuvissa? Minkälaisilla adjektiiveilla kuvaisitte esimerkiksi TV-sarjan naisia ja miehiä? Minkälaisia ominaisuuksia on mainosten naisilla/miehillä?

-Kuluttavatko tytöt ja pojat eri tavalla? Tutkikaa mihin oppilaiden rahat kuluvat. Onko tyttöjen ja poikien kulutustottumuksissa eroja?

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä