Lapsen oikeudet kotona, koulussa ja yhteiskunnassa

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. Marraskuun 20.päivä vuonna 1959 YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin ensimmäinen lapsen oikeuksia koskeva asiakirja ”Lapsen oikeuksien julistus”. Yleissopimus lapsen oikeuksista hyväksyttiin 1989. Yleissopimus lapsen oikeuksista on muuttanut sekä hallitusten että yleistä asennoitumista lapsiin. Lapset tunnustetaan ihmisiksi ja persooniksi ja heitä pidetään sopimuksessa täysiarvoisina lain suojaamina ihmisinä. Asiakirja käsittelee mm. vanhempien ja lasten suhteita: artiklan 9 mukaan ”Jokaisen lapsen pitää saada elää yhdessä vanhempiensa ja perheensä kanssa, jos hänellä on hyvä olla heidän kanssaan.” Sopimus koskee myös lapsen oikeutta suojeluun kaikenlaiselta välivallalta ja hyväksikäytöltä (19.artikla) sekä valtion vastuuta:

5. artikla

Valtion pitää auttaa vanhempia ja muita lapselle tärkeitä aikuisia niin, että nämä voivat tukea lapsen kehitystä.

18. artikla

Valtion täytyy tukea vanhempia lasten kasvattamisessa. 

Sopimus koskee myös lapsen sivistyksellisiä oikeuksia kuten oikeutta omiin mielipiteisiin (12. artikla) ja niiden ilmaisemiseen (13. artikla). Sopimus koskee myös joukkotiedotusvälineitä, jotka se velvoittaa sekä tiedottamaan lapsille heidän oikeuksistaan että olemaan loukkaamatta heidän arvokkuuttaan. (Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja 2000, s.20.).

Lapsityövoiman käyttö uhkana koulutukselle

Koulujen tehtävänä on ennen kaikkea toteuttaa lapsen oikeutta opetukseen. Meillä puhutaan oppivelvollisuudesta, mutta suuressa osassa maailmaa kyseessä on nimenomaan oikeus, joka ei toteudu.

Yleissopimuksessa lapsen oikeuksista todetaan, että

28. artikla

1. Sopimusvaltiot tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden saada opetusta.

31. artikla

1. Sopimusvaltiot tunnustavat lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja virkistystoimintaan sekä vapaaseen osallistumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.

32. artikla

1. Sopimusvaltiot tunnustavat lasten oikeuden tulla suojelluksi taloudelliselta hyväksikäytöltä sekä sellaiselta työteolta, joka todennäköisesti vaarantaa tai haittaa hänen koulutustaan tai on vahingollista hänen terveydelleen tai ruumiilliselle, henkiselle, moraalisella tai sosiaaliselle kehitykselle.

Suomessa oikeus opetukseen toteutuu käytännössä katsoen kaikkien lasten kohdalla sukupuoleen katsomatta. Taloudellisen globalisaation myötä, tuotannon siirryttyä halvempien kustannusten maihin, lapsityövoiman käytöstä on kuitenkin tullut maailmanlaajuinen ongelma. Lapsien käyttöä työvoimana voi vastustaa myös opettamalla eettistä kuluttamista. Kouluissa voidaan esimerkiksi selvittää yhdessä oppilaiden kanssa missä ostamamme tuotteet on valmistettu ja minkälaiset työolosuhteet valmistusmaassa ja/tai tehtaassa on. Yrityksiä voi myös pyytää selvittämään tuotteittensa alkuperä - lapset ja nuoret ovat merkittävä kuluttajaryhmä ja siten myös vaikutusvaltainen.

Lue myös huhtikuun teemakuukausi: "Valistunut kuluttaja ja lähiympäristö"

Unicef tekee työtä lasten oikeuksien toteutumiseksi ympäri maailmaa

Lapsen oikeuksien toteutumisen suurin este on edelleen köyhyys. Myös erilaisten katastrofien ja kriisien seurauksena (esim. Aasian katastrofi) esimerkiksi lasten oikeus opetukseen on vaarantunut.

Unicef-tiedote: Yhä useampi tyttö pääsee kouluun
Julkaistu 18.4.2005. 9:06. Pariisi.

”Yhä useammat tytöt eri puolilla maailmaa pääsevät kouluun, vaikkakin monin paikoin pojilla on etusija koulutukseen, kertoo YK:n lastenavun Unicefin uusin selvitys. Selvityksessä oli mukana 180 maata, ja niistä 125:ssä sekä tyttöjen että poikien pitäisi päästä kouluun yhtä lailla vuoden loppuun mennessä. YK:n tavoitteena on, että tasa-arvo toteutuisi ala-asteen koulutuksessa vuoteen 2015 mennessä. Vähiten tyttöjä on koulussa Saharan eteläpuolella sijaitsevissa Afrikan maissa ja joissakin osissa Aasiaa. Etelä-Aasian kaikista lapsista 37 prosenttia ei käynyt laisinkaan koulua vuonna 2001. Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä lapsia on tuolla alueella 42 miljoonaa.”

Lapsen oikeuksien sopimus kokonaisuudessaan Unicefin sivuilla 

Suomen Unicef –yhdistykseltä voit myös tilata materiaalia lasten oikeuksien käsittelyä varten.

Oppimateriaali

Oikeuden aika! Opas lapsen oikeuksiin (pdf)
Luokille 3-6. Toim. Veera Videnius. Unicef 2004.

Videot

  • Maailma käsissämme. Kesto noin 13min. Suomen Unicef-yhdistys.
  • Meena pääsee kouluun! Kesto noin 12min. Suomen Unicef-yhdistys.
  • Unelma tulevaisuudesta – Nepalilaisen tytön tarina. kesto noin 13 min. Suomen Unicef-yhdistys
  • Varastettu lapsuus – lapsikauppa Beninissä. Kesto noin 15+3min. Ikäsuositus luokat 7.-9. ja lukiot. Suomen Unicef 2004.
  • Veronique – Tshadin tyttö. Kesto noin 12min. Suomen Unicef-yhdistys.

Tutustu ja tilaa!

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä