Lisätietoa

Internet

Ihmisoikeudet.net > Lapsityövoimasta
Kansainvälisyyskasvatus.net - Viestintä ja media
Kirkko ja perhe (Suomen Ev. lut. kirkko)
Lapsiperheiden etujärjestö
Lapsen oikeuksien sopimus (Nuortennetti)
Mainonta ja media (Kuluttajavirasto)
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Mediakasvatuskeskus Metka ry  Metka julkaisee Peili -lehteä
Pelastakaa lapset
Stakesin Lapsuus- ja perhetutkimusta
Suomen UnicefSuomen vanhempainliitto
Suomi.fi > Perhe- ja sosiaalipalvelut
Unicef > Gender parity and progress for children, number 2 April 2005

Kirjallisuus

Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa, toim. Marja-Leena Loukola. Opetushallitus. Helsinki 2004.
Aikapolku – tehtävänä kulttuuriperintö, toim. Hanna Lämsä. Suomen Tammi plus. Helsinki 2004.
Jokapäiväinen pornomme. Media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri, toim. Kaarina Nikunen, Susanna Paasonen ja Laura Saarenmaa. Vastapaino. Helsinki 2005.
Lapsen oikeudet 2000.

Kirjassa perehdytään lapsen oikeuksiin erityisesti YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen kautta. Kirjan artikkelit käsittelevät lapsen aseman ja roolin kehitystä eri kulttuureissa, lapsen oikeuksien historiaa, suomalaista lainsäädäntöä suhteessa sopimukseen, sopimuksen sisältöä, sen valvontaa ja lapsen oikeuksista tehtävää raportointia, sopimuksen laatimisen jälkeistä kehitystä, YK:n maailmankonferensseja suhteessa lasten oikeuksiin sekä lasten oikeuksien tulevaisuutta. Kirja soveltuu niin oppilaitoksille kuin itseopiskeluunkin. 

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä