Toimintaideoita

Turun normaalikoulussa 8. luokan oppilaat osallistuivat arkeologisen aikapolun tekemiseen Liedon Vanhalinnaan. Oppilaat osallistuivat luontopolun raivaustöihin sekä arvioivat polulle tulevien taulujen tekstejä. Lisäksi oppilaat tekivät alueella biologian ja fysiikan maastotöitä.

Suomen kotiseutuliiton sivuilta löytyy tietoa ja materiaalia mm. kaupunkipoluista, kulttuuriympäristöohjelmista, Euroopan rakennusperintöpäivistä ja kotiseutuyhdistysten toiminnasta.

Käsityksiä suomalaisuudesta

Lisää ideoita ja aineistoa kulttuuriperintöopetukseen Suomen Tammen sivuilta

Museoyhteistyö

 Suomen Tammi on Opetushallituksen, ympäristöministeriön ja Museoviraston kulttuuriperintöopetuksen verkosto, jossa on kehitetty myös museoiden ja koulujen välistä yhteistyötä. Tavoitteena on ollut löytää yhteistyölle uusia muotoja ja kehittää museopedagogiikkaa eli tehdä museoiden asiantuntemus helpommin lähestyttäväksi oppilaille ja opiskelijoille. Useilla museoilla on kouluille suunnattua toimintaa ja aineistoa myös verkossa. Museoyhteistyötä suunnitellessanne voitte myös ottaa yhteyttä paikallisiin museoihin, Museovirastoon ja suunnittelija Heljä Järnefeltiin Opetushallituksessa. (etunimi.sukunimi (at)oph.fi)

Lue: Museo oppimisympäristönä, toim. Kalle Kallio. Suomen Tammi plus. Helsinki 2004.

Koulut voivat hyödyntää Museoviraston kansatieteen keruuarkiston kysymyksiä omissa tutkimustehtävissään. Kysymykset kannattaa muokata omaan tarpeeseen sopiviksi. Johtopäätösten tekeminen ja niiden esittely on hyvä keino opetella vaikuttamista.

Koulun joulujuhla
Leikit ja leikkikalut - kysymyksiä peruskouluikäisille ja aikuisille

Suomen kansallismuseon opetuspaketit

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä