Toimintaideoita ja tehtäviä

Toimintaideat ja tehtävät kansanvainojen käsittelyä varten toteuttavat Kansalaiskasvatuksen teemavuoden ja Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus -aihekokonaisuuksien tavoitteita. Aihekokonaisuuksien tarkoituksena on olla nimenomaan kaikkia oppiaineita ja ikäluokkia läpäiseviä, joten seuraavat ideat toimivat lähinnä pohjana tehtävien lopulliselle suunnittelulle ja toteuttamiselle kussakin oppiaineessa ja ikäryhmässä.

Draama/äidinkieli
- Tarinan ja/tai näytelmä laatiminen rakkaudesta tai ystävyydestä kahden ihmisen välillä, jotka kuuluvat viholliskansoihin

Käsityö/kuvataide/musiikki
- Tutustukaa esim. inkeriläisten taiteeseen, musiikkiin, kieleen ja tapoihin. Asujen ja esineiden suunnittelu ja valmistaminen, laulut, leikit ja kuvalliset harjoitukset.

Historia/yhteiskuntaoppi
Pohdittavaksi ja käsiteltäväksi tunneilla:
- Kansanvainot ajanlaskumme alusta tähän päivään saakka.
- Lainsäädäntötyö sekä poliisin ja armeijan toiminta totalitaristisissa valtioissa: velvollisuudet ja oikeudet
- Stalinin ja Hitlerin aikana säädetyt lait ja toimenpiteet: voitte myös laatia aikajanan siitä mitä tapahtui milloin ja missä
- Stalinin ja Hitlerin terrorin vertailua: ominaispiirteet, toteuttamistavat, uhrit
- Kansanvainot ja sodat: tutustukaa Geneven sopimuksiin liittyen sodankäyntiin (mitä tarkoitetaan termillä ”oikeutettu sota/”just war”). Pohtikaa eri sotia, menneitä ja nykyisiä Geneven sopimusten näkökulmasta. Mikä sota on ollut tai voisi olla ”oikeutettu” (esimerkiksi Jugoslavian sota, Persianlahden sota, Irakin sota)

Uskonto
- Mikä suhde uskonnolla ja kansanvainoilla on keskenään? 
- Miten ”vääräuskoisia” on vainottu läpi historian?
- Juutalaisvainot kautta historian (esim. assyrialaiset, babylonialaiset, juutalaissota Bellum Ludacum, Bar Kokhba -kapina, juutalaisvainot Venäjällä ja Euroopassa)

Filosofia/äidinkieli/et
- Kokeilkaa kirjoittaa oma tai esimerkiksi oman sukunne historiikki! Mitä muistatte ja mitä ette? Onko muistaminen vaikeaa? Mikä helpottaa muistamista?
- Lukiossa: Pohtikaa historian tuntemuksen ja historiankirjoituksen merkitystä sekä omalle kansalliselle identiteetille että yleensä. Pohtikaa myös sitä, mikä merkitys menneisyyden tuntemisella on toimimiselle ja vaikuttamiselle tässä ajassa
- Käsitteiden määrittäminen: kansanvainot, rikos ihmisyyttä vastaan, joukkotuhonta, kansanmurha, etninen puhdistus

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä