Mitä on eurooppalaisuus?

Onko Euroopassa kehittynyt tai kehittymässä yhteinen eurooppalainen identiteetti?

Eurooppa ja EU eivät ole sama asia, vaikka niiden välille onkin hankala vetää tarkkaa rajaa. Dosentti Heikki Mikkeli on pohtinut eurooppalaista henkistä yhteenkuuluvuutta sekä kansallisten identiteettien ja yhteisen eurooppalaisen identiteetin suhdetta seuraavasti: ”Kansakunnat antavat eurooppalaisen integraation jatkua vain mikäli ne kokevat, etteivät niiden oma olemassaolo ja kansallinen identiteetti ole uhattuina.”

Myös ehdotuksessa Euroopan unionin uudeksi perustuslakisopimukseksi unionin tavoitteista todetaan, että ”unioni kunnioittaa kulttuuriensa ja kieltensä rikkautta ja monimuotoisuutta, sekä huolehtii Euroopan kulttuuriperinnön vaalimisesta ja kehittämisestä.” (Sopimus Euroopan perustuslaista, I OSASTO: ”Unionin määrittely ja tavoitteet”, 3. artikla)

Lue kansalaisyhteiskunnasta ja demokratiasta joulukuun kuukausiteemasta Itsenäisyys ja demokratia

Keskustelkaa ja debatoikaa luokassa unionin tulevaisuudesta ja kehityssuunnista!
Järjestäkää koulussanne kansanäänestys uudesta perustuslakisopimuksesta.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä