Tehtäviä

- Eurooppatiedotuksen asiakaspalvelusta voitte hakea Euroopan alueen kartan (ns. lippukartan), josta selviää Euroopan maiden väkilukutietoja, pinta-alatietoja, pääkaupungit, euromaat ja liput. Kartassa näkyy myös maan liittymisvuosi Euroopan unioniin sekä se, onko ko. maassa euro käytössä maksuvälineenä.

- Uusista EU-maista voi etsiä maakohtaista tietoutta. Seuraavaa laajentumista ajatellen voidaan tarkemmin tutkia EU:n lähentymiskriteerejä eli ns.Kööpenhaminan kriteerejä. Pohtikaa laajentumisen hyötyjä ja haittoja.

- Pohtikaa yhdessä mikä yhdistää Euroopan unionin jäsenmaita ja miten eri kansallisuuksien kulttuurit eroavat toisistaan.

- Ottakaa selvää, mikä ero on Euroopan unionilla, Euroopan neuvostolla ja Yhdistyneillä kansakunnilla.

- Oppilaat voivat etsiä sanomalehdistä Eurooppa-aiheisia juttuja.

- Mitä uudessa perustuslaillisessa sopimuksessa tarkoitetaan "perusoikeuksilla"? Miten ne eroavat kansalaisoikeuksista? 

- Etsikää tietoa Kulttuuri-ohjelmasta - millaisia hankkeita ohjelmasta on tuettu?

- Yleiseen EU-tietämykseen liittyen oppilaille voi antaa tehtäväksi etsiä vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

Keitä henkilöitä voidaan pitää EU:n ideoijina?
Miten EU on syntynyt?
Miten Euroopan unioni toimii?
Mitkä ovat sen toimielimet?
Mitkä ovat EU:n lainsäädännön välineet?
Montako ääntä Suomella on käytössään EU:n ministerineuvostossa?
Keitä ovat Euroopan parlamentin suomalaisjäsenet eli ns. mepit?

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä