Turvanetti

Yksilön ja yhteiskunnan turvallisuus

Koti ja vapaa-aika

 • Kotitapaturmien ehkäisy
 • Turvallisuus luonnossa
 • Sähköturvallisuus
 • Vaaralliset aineet
 • Turvallinen ruoka
 • Kuluttajansuoja
 • Ensiapu
 • Matkustusturvallisuus
 • Turvaseksi (yläluokat)  
 • Väkivalta

Liikenne

 • Liikennekasvatuksen tavoitteet ja sisällöt
 • Jalankulku, pyöräily, autossa matkustaminen, mopoilu
 • Turvalaitteet
 • Vaaranpaikkakartoitus
 • Liikenneraittius

Onnettomuuksien ehkäisy – hätänumero 112;
toiminta onnettomuustilanteissa

 • Onnettomuustilanteet
 • Hätänumero
 • Onnettomuuksien ehkäisy

Sisäinen turvallisuus

 • Poliisi
 • Rajavartiolaitos
 • Pelastustoimi
 • Siviilikriisinhallinta

Oikeusturva

 • Lait ja yhteiskunta
 • Oikeuslaitos
 • Oikeusapu
 • Tietosuoja
 • Nuoret ja rikos
 • Sodan oikeussäännöt

Turvallisuuspolitiikka

 • Kansainvälinen turvallisuus
 • Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Suomen historia toisen maailmansodan jälkeen

Kokonaismaanpuolustus

 • Sotilaallinen maanpuolustu
 • Taloudellinen maanpuolustus
 • Väestönsuojelu
 • Sosiaali- ja terveydenhuolto
 • Sähköinen viestintä
 • Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito
 • Maanpuolustustiedotus
 • Vapaaehtoinen maanpuolustus

Työturvallisuus

 • Perustietoa työturvallisuudesta 
 • Nuoret ja työ
 • Opetusalan työturvallisuus

Tietoturva ja Internetin turvallinen käyttö

 • Internetin käyttö kouluyhteisössä
 • Käyttäytymisohjeita tietoverkossa
 • Internetin mahdollisuudet ja uhkat sekä 
  keinoja varautua vaaroihin

Turvallisuus harrastuksena

 • Vapaaehtoinenpalokunta 
 • Suomen Punainen Risti
 • Vapaaehtoinen maanpuolustus
 • Partio

Turvallisuus ammattina

 • Poliisi 
 • Palomies
 • Puolustusvoimien ammatit
 • Vartija

Valitse oikein - opas koulutyön tueksi

Vuoden kierto

 • Kampanjat ja teemapäivät 
 • Vesiturvallisuus
 • Turvallinen jäillä liikkuminen
 • Muu ulkona ja luonnossa liikkuminen
 • Juhlapäiviin liittyvät turvallisuusriskit

Turvallisuustesti

 • Zägällä ei pärjää! Mittaa turvallisuusasenteesi!

Turvallinen koulu

 • Näkökulmia koulun turvallisuuteen
 • Erilaiset ongelma- ja kriisitilanteet
 • Turvallisuus koulumatkalla
 • Oppilashuolto
 • Tausta-asiakirjoja