Hankkeita ja teemavuosia

Maailmankansalainen ja media 
Opetushallituksen Maailmankansalainen ja media -hankkeen tavoitteena on globaalikasvatuksen kehittäminen. Tarkoituksena on luoda ja jakaa toimintamalleja, joilla edistetään oppilaan kasvamista globaaliin vastuuseen media- ja kansalaiskasvatuksen keinoin. Hankehaussa mukaan valikoitui 14 koulua. Hanke on osa Opetusministeriön Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman toimeenpanoa. - OPH.fi

Pohjola Elokuvissa
Norden i Bio on Pohjolan koulujen yhteinen kielihanke. Tarkoituksena on, että oppilaat parantaisivat pohjoismaisten kielten taitojaan elokuviin pohjautuvan opetusmateriaalin avulla. Lukuvuonna 2008/2009 kohderyhmänä ovat 15-19-vuotiaat. Teemana on suvaitsevaisuus.

Viestintään ja mediataitoon liittyvät virtuaalikouluhankkeet

  • Mediapedagogi
    Hankkeessa käytettiin Opit-oppimisympäristöä, jonka aihekokonaisuuksiin kytkettiin mediakasvatuksen oppimisaihioita, toiminnallisia toteutusmalleja sekä opetusvinkkejä eri luokka-asteille. Tavoitteena oli tuottaa eri luokka-asteille toimivat mallit opetussuunnitelmien mediakasvatus-aihekokonaisuuden opetuksen tueksi.
  • Savon medusa
    Kolmen kunnan yhteinen mediakasvatusprojekti vuosina 2003-2006
  • Lisätietoja muihin aineisiin ja teemoihin liittyvistä virtuaalikouluhankkeista EDU.fistä Perusopetuksen virtuaalikouluverkostot  -sivulta.