Julkaisuja

Hyvä medialukutaito; Suuntaviivat 2013–2016 (Opetus- ja kulttuuriministeriö)
Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut kulttuuripoliittiset suuntaviivat hyvän medialukutaidon edistämiseksi vuosille 2013–2016. Taustalla ovat mm. hallitusohjelman tavoitteet, laajentunut mediakasvatuksen toimijakenttä, jatkuvasti kehittyvä mediaympäristö ja mediakasvatuksen alue.
- Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013

Lasten ja nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa (pdf)
Kooste käsittelee tuoreiden tutkimusten ja tilastojen valossa median käyttöä, erilaisia käyttötapoja sekä lasten ja nuorten tarpeita ja motiiveja mediasisältöjen käyttöön. Selvityksessä tarkastellaan mediamaailmaa kokonaisuutena, erilaisia mediankäytön rooleja, kulutustapoja ja muuttuvan mediaympäristön haasteita.
- Lasten ja nuorten mediafoorumi 2008

Me ja media - Nuoret mediavaikuttajina (pdf)
Tämä oppimateriaalikokonaisuus perustuu Matti Kassilan Elokuu (1956) elokuvaan ja on suunnattu mediasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneille opettajille sekä lukio- ja yläasteikäisille oppilaille. Julkaisu sisältää koulujen sovellettavaksi 11 toimintamallia, joissa näkökulmana on peruskoululaisten yhteiskunnallinen vaikuttaminen omassa ympäristössään. Toim. Markku Juusola.
- Opetushallitus 2007

Ehdotus toimenpideohjelmaksi mediataitojen ja -osaamisen kehittämiseksi -muistio
Opetusministeriön ”mediatyöryhmä” ehdottaa pitkäkestoista kansallista medialukutaito-ohjelmaa 2008 - 2011, jonka aikana parannettaisiin mediakasvatuksen toteutumista monin eri keinoin. Työryhmän ehdotukset ulottuvat perusopetuksesta lukio- ja ammatilliseen koulutukseen sekä opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.
- Opetusministeriö 2007

Mediakasvatuksen tilaa kartoittava kysely lastentarhan- ja luokanopettajaopiskelijoille 2007
Opetusministeriön Mediamuffinssi-hanke ja Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL tekivät luokanopettajaksi ja lastentarhanopettajaksi opiskeleville kyselyn, joka kartoittaa mediakasvatuksen tilaa opettajien koulutuksessa. Kysely tavoitti 1900 opiskelijaa, joista 22 prosenttia vastasi kyselyyn.
- Mediamuffinssi 2007

Me, media ja maailma (pdf)
Julkaisu on suunnattu lukioikäisten opettajille ja kasvattajille, mutta on kiinnostavaa lukemista kaikille mediasta, mediaosaamisesta ja kehitysmaista kiinnostuneille. Opas soveltuu hyvin myös nuorempien opetukseen sekä itsenäiseen opiskeluun. Artikkeleissa median ammattilaiset pohtivat mediaosaamista monipuolisesti meillä ja muualla. Mukana on myös runsaasti mediaan, kehitysmaihin ja lasten oikeuksiin liittyviä tehtäviä, joita voi helposti soveltaa useille eri ikäryhmille ja monen oppiaineen yhteyteen.
- Plan Suomi Säätiö 2007

Nuoret, media ja kehitysmaat (pdf)
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten mediakäyttäytymistä sekä löytää uusia tapoja raportoida kehitysmaista niin, että nuorten mediankäyttäjien tarpeet ja toiveet täytetään ja että kehitysmaita koskevat uutiset saavat heidät osallistumaan entistä aktiivisemmin kehitysasioista käytävään keskusteluun. Tutkimus on toteutettu ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston tuella.
- Plan Suomi Säätiö 2006