Lähestymistapoja mediaan


Kuva: Laura Junka
Tässä osiossa käsitellään mediaa eri näkokulmien kautta. Osiot sisältävät runsaasti tehtäviä ja ehdotuksia siitä, miten eri näkökulmia voisi luokkahuoneessa käsitellä.

Materiaali on tuotettu vuonna 2004, joten tehtävien esimerkit koskevat silloin ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä. Esimerkkien toimintatapoja on kuitenkin helppo soveltaa myös tämän päivän tapahtumiin.

Median kuvat
Millaista ihmis- ja maailmankuvaa uutis- ja mainoskuvat luovat? Miten niitä voi analysoida ja tarkastella kriittisesti?

Konfliktien uutisointi
Millaisten metaforien kautta sotia ja konflikteja kuvataan ja uutisoidaan?

Median valta
Kuinka suuri bisnes media oikein on? Miten median viihteellistyminen liittyy sen valtaan?

Sananvapaus etsii rajojaan
Mitä lehtijutussa voi väittää? Missä menee ihmisen yksityisyyden suojan raja?

Ihminen uutisen takana
Miten lehtijuttu syntyy? Kuka päättää, mitä julkaistaan?

Teksti: Minna Eskola, Kaija Parko, Kimmo Päivärinta ja Kanerva Vainio | Opetushallituksen asiantuntijat: Ritva Falck, Inari Grönholm ja Liisa Jääskeläinen