Taitto kertoo tärkeysjärjestyksen

Hiljaisimpinakin kesäpäivinä uutisetusivulle valittava uutinen pyrkii täyttämään ainakin yhden uutiskriteerin. Uutiskriteerejä ovat asian

  • ajankohtaisuus
  • yleinen merkittävyys
  • voimakkuus
  • harvinaisuus
  • paikallisuus

Paikallisuuden vuoksi sama uutinen voi olla toisen lehden pääuutinen, mutta jossain toisessa lehdessä sitä ei katsota tarpeelliseksi julkaista ollenkaan.

Taitto eli otsikoiden, juttujen, kuvien ja graafisten esitysten sijoittelu lehden sivulle kertoo, mitä toimituksessa on pidetty tärkeänä. Pääuutinen ei yleensä ole pisin uutinen, eikä pituus muutenkaan ole hyvän uutisen kriteeri. Jutun näyttävyyttä voidaan lisätä otsikon suurella koolla ja palstaleveydellä. Otsikon palstaleveys ja kirjainten pistekoko kertovat uutisten keskinäisen tärkeysjärjestyksen. Yleissääntö on se, että mitä ylempänä sivulla uutinen on, sitä tärkeämpänä sitä pidetään. Vastaavasti mitä edempänä lehteä tai osastoaan uutinen on, sen tärkeämmäksi se on arvotettu.

Uutisten tärkeys on tietenkin suhteellista, ja joku toinen olisi voinut valita toisen uutisen pääuutiseksi. Absoluuttista totuutta siitä, mikä on vääristelyä, mikä totta, ei tietenkään ole. Tähän vaikuttavat uutista toimittavat henkilöt sekä toisaalta se, mitä lukijat jo muuten uutisista tietävät. Kannattaakin seurata useita tiedotusvälineitä ja tietolähteitä ja muodostaa oma käsityksensä asiasta vasta sitten.

Tehtävä

  • Tutustukaa päivän uutistarjontaan. Rakentakaa päivän lehdestä oma uutisetusivu. Leikatkaa irti juttuja ja kuvia ja asetelkaa ne valitsemaanne tärkeysjärjestykseen.
Katri Hämäläinen