Toimittajan päivä

Toimittajan työn antoisuus on siinä, että päivät eivät yleensä ole samanlaisia. Työ eri viestimissä vaihtelee, mutta yhteistä on uutisten etsiminen ja kiire dead-linen lähestyessä – oli se sitten kerran päivässä tai kerran kuussa.

Päivälehdissä päivä alkaa seuraavan päivän lehden suunnittelulla. Päälliköt valitsevat aiheet alustavasti, mutta niitä ja tärkeysjärjestystä punnitaan palavereissa pitkin päivää.

Aamuvuorossa toimittajan päivä alkaa esimerkiksi soittokierroksella poliisilaitoksille, juttujen ideoinnilla tai saadun aiheen suunnittelulla ja haastatteluista sopimisella.

Aineistonkeruuseen ja jäsentelyyn uppoaa aikaa, ja kirjoittamisen jälkeen juttu on tarkasti viimeisteltävä. Asiatietojen pitää täsmätä. Mikäli kysymyksessä on uutinen tapahtumasta, josta saadaan uutta tietoa, on juttua päivitettävä vielä iltavuorossa, jossa remmiin astuvat eri toimittajat.

Alustava sivumäärä päätetään yleensä iltapäivällä, kun hahmottuu, kuinka paljon juttuja ja ilmoituksia on. Valmiit jutut lähetetään sähköisessä muodossa taittoon ja sivut painoon. Joissain lehdissä toimittajat taittavat juttunsa itse. Iltavuoron toimittajat hoitavat illan tapahtumat ja soittavat poliisikierroksen. Isojen ja yllättävien tapahtumien vuoksi suunnitelmat menevät uusiksi, ja yleensä vasta yöllä juuri ennen lehden dead-linea päätetään, millainen uutisetusivusta tulee. Isoista lehdistä otetaan yleensä useaita painoksia, eikä ole ollenkaan tavatonta, että ensimmäinen ja viimeinen painos ovat joiltain osin erilaisia, kun viimeisimpään painokseen on päivitetty tuoretta tietoa.

Katri Hämäläinen