Uutinen on osa totuutta

Lehdistön tehtävä on vaikuttaa. Pääkirjoituksista voi lukea virallisen kannan, mutta kannanottoa on myös se, mitä valitaan uutisoitavaksi ja mitä jätetään uutisoimatta. Yksittäinen toimittaja harvemmin pyrkii käyttämään valtaa. Jos hän haluaa kertoa oman mielipiteensä, hän voi kirjoittaa erillisen kommenttikirjoituksen ja pyrkii uutisissa puolueettomuuteen.

Tottakai toimittajakin on ihminen, joka valitsee uutisoitavakseen itse mielenkiintoisiksi arvottamiaan asioita ja valitsee haastateltavikseen ihmisiä, joiden tietää edustavan jotain tiettyä, mielenkiintoista asiaa. Käytännölliset syyt vaikuttavat kuitenkin siihen, millainen jutusta muodostuu. Ihmisiä, joita toimittaja haluaisi haastatella, ei tavoiteta, tai he eivät anna lausuntoja. Asioita täytyy myös yleislehdissä pelkistää, sillä liian asiantuntevat jutut jäisivät valtayleisöltä lukematta. Nopeatahtisessa uutisvirrassa on turha jaaritella asiaa, sillä massiiviset jutut jäävät nekin helposti lukematta. Virheitäkin sattuu, ja jos ne ovat merkittäviä, ne oikaistaan.

Yksi juttu on vain osa totuutta, ja tämän totuuden on suodattanut toimittaja oman ammattitaitonsa ja kokemusmaailmansa perusteella. Lukijan kannattaakin muistaa tämä arvioidessaan uutisointia.

Tehtäviä

  • Valitkaa oman alueenne valtalehdestä tarkasteltavaksi vähintään yksi uutinen. Voitte analysoida myös sähköisen viestimen uutislähetystä. Keskustelkaa, mitä valintoja toimittaja tekee työssään ja mistä hän on saanut tietonsa? 
  • Mitä valintoja kyseisessä jutussa on tehty?
  • Ovatko lähteet riittävän monipuolisia? Kenen ääni jutussa kuuluu?
  • Onko toimittajan lähdesuoja tarpeellinen?
Katri Hämäläinen