Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta

Faktaa vai fiktiota?

Hietala Veijo: Ruudun hurma. Johdatus tv-kulttuuriin. Yle-opetuspalvelut 1996.
Kantola Anu: Tärkeintä on olla aito. Teoksessa Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Toim. Anu Kantola, Inka Moring, Esa Väliverronen. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus 1998.
Kellner Douglas: Mediakulttuuri. Vastapaino 1998.
Kuusisto Riikka: Oikeutettu sota ja julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikkaa Persianlahdella ja Bosniassa. Like 1998.
Masterman Len: Medioita oppimassa – mediakasvatuksen perusteet. KSL 1989.
Mediakasvatus. toimittaneet Sirkku Kotilainen, Mari Hankala, Ullamaija Kivikuru. Edita 1999.
Mediatesti. Syyskuun yhdestoista.  Turo Uskali (toim.) Mediainstituutti 2001.
Pietilä Veikko: Kertomuksia uutisista uutisia kertomuksista. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos, julkaisuja A 86/1995.
Ignacio Ramonet: Median tyrannia. WSOY 2001.
Ruanda. Unohdetun kriisin monet kasvot. Suomen YK-liitto 1998.

Ilmassa on suurta urheilujuhlan tuntua

Blomstedt Jan: Retoriikkaa epäilijöille. Loki-kirjat 2003.
Hellsten Iina: Monistettu Dolly. Teoksessa Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Toim. Anu Kantola, Inka Moring, Esa Väliverronen. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 1998.
Kuusisto Riikka: Oikeutettu sota ja julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikkaa Persianlahdella ja Bosniassa. Like 1998.
Mediatesti. Syyskuun yhdestoista. Turo Uskali (toim.) Mediainstituutti 2001.

Sota kuin elokuvaa

Aristoteles: Runousoppi. Otava 1967.
Chomsky Noam: Uusi sotilaallinen humanismi. Kosovon opetukset. Like 2000.
Chomsky Noam: Mediakontrolli. Propagandan mahtavat saavutukset. Sammakko 2003.
Elokuva ja analyysi. Katsauksia elävän kuvan erittelyyn ja tulkintaan. Toim. Raimo Kinisjärvi, Tarmo Mailmberg, Jukka Sihvonen. Suomen elokuva-arkisto 1994.
Hietala Veijo: Ruudun hurma. Johdatus tv-kulttuuriin. Yle-opetuspalvelut 1996.
Hietala Veijo: Teeveen merkit. Television lukutaidon aakkoset. Oy Yleisradio Ab. Opetusjulkaisut 1990.
Hiltunen Ari: Aristoteles Hollywoodissa. Menestystarinan anatomia. Gaudeamus 1999.
Kantola Anu: Tärkeintä on olla aito. Teoksessa Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Toim. Anu Kantola, Inka Moring, Esa Väliverronen. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. 1998.
Kellner Douglas: Mediakulttuuri. Vastapaino 1998.
Kuusisto Riikka: Oikeutettu sota ja julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikkaa Persianlahdella ja Bosniassa. Like 1998.
Päivärinta Kimmo: Fiktiosta faktaan. Kansalainen ja demokratia – kohden aktiivista ja osallistuvaa yhteiskuntaopin opiskelua. Toim. Heikki Blom. Opetushallitus 2000.
Salmi Hannu: Elokuva ja historia. Suomen elokuva-arkisto 1993.
Uimonen Risto ja Ikävalko Elisa: Mielikuvien maailma. Miten mediajulkisuutta muokataan ja imagoja rakennetaan? Inforviestintä 1996.
Visuri Pekka: Kosovon sota. Ulkopoliittisen instituutin julkaisuja nro 7. Gaudeamus 2000.

Harjoituksia konfliktin uutisoinnin käsittelyyn

Keskellä konfliktia. Vaihtoehtoja maailman jäsentämiseen. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto 1999.
Keskellä konfliktia. Opettajanopas. Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosasto 1999.
Kuusisto Riikka: Oikeutettu sota ja julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikkaa Persianlahdella ja Bosniassa. Like 1998.
Ruanda. Unohdetun kriisin monet kasvot. Suomen YK-liitto 1998.

Kimmo Päivärinta