Faktaa vai fiktiota

- uutiset todellisuuden tallentajana ja rakentajana

Uutis- ja dokumenttiohjelmat välittävät tietoa tapahtumista usein reaaliajassa. Välittäessään tietoa ja tapahtumia katsojille uutiset tallentavat todellisuutta. Uutis- ja dokumenttiohjelmat eivät kuitenkaan pelkästään tallenna osia todellisuudesta, vaan ne myös rakentavat todellisuutta. Todellisuuden rakentajana ovat journalistit, jotka valikoivat, mitä he kertovat ja miten. Uutisten todellisuuden kuvaukseen liittyvät odotukset johtavat helposti siihen, että uutisiin vaikuttaneet valinnat ja tulkinnat unohtuvat lukijoilta. Uutisten sekä dokumenttiohjelmien tarinankerrontaa voikin analysoida tutkimalla uutisten sisältöä. Uutisten ja dokumenttien peruskysymyksiä ovat seuraavat:

  • Mitä esitettävästä asiasta tiedetään?
  • Mihin lähteisiin uutinen perustuu? Sisältääkö ohjelma lähteiden oikeellisuuden arviointia?
  • Kenen näkökulmasta tarina kerrotaan?
  • Millainen tulkinta tapahtumasta ohjelmassa esitetään?
  • Miten visuaalinen kuva tukee ohjelman puhetta ja retoriikkaa?

Uutisten puheen tukena on usein kuvallista materiaalia, kuten liikkuvaa kuvaa, aikaisemmin tehtyjä uutisia, dokumentteja tai elokuvia, karttoja ja kaavioita, silminnäkijöiden haastatteluja tai muistelmia. Kuvallinen materiaali sekä välittää tietoa että toimii tehokeinona, jonka avulla vaikutetaan katsojaan. Uutisten- ja dokumenttilähetysten kuvallista materiaalia tutkittaessa on ainakin kysyttävä seuraavia asioita:

  • Onko näyttävyys tärkeämpää kuin itse asian käsittely?
  • Vaikuttaako se katsojaan tunteenomaisella tavalla, vai onko sillä myös informaatiota antava merkitys?
  • Johtaako se tapahtuman spektaakkelimaisuuteen eli tapahtuman näyttävyyden korostamiseen?

Uutiset voidaan myös tulkita jatkuvina tarinoina. Tarinat liitetään usein satuihin ja kirjallisuuteen, mutta 1900-luvun jälkipuolella television merkitys tarinan kertomusten tuottajana tuli merkittäväksi. Television välittämät tarinat eivät kuitenkaan rajoitu vain lastenohjelmiin, mainoksiin tai fiktiivisiin elokuviin, sillä television välittämät poliitikkojen puheet, uutiset sekä dokumenttiohjelmat sisältävät tarinoita. Uutisten ja dokumenttiohjelmien tarinan kerronnallista roolia vähentää niissä esiintyvän informaation virallisuus. Myös uutistoimittajien käyttäytyminen sekä heidän esiintymisympäristönsä luovat uskottavaa todellisuuskuvaa. Huolimatta siitä, että uutiset ja dokumenttiohjelmat luovat uskottavaa tiedonvälityskuvaa itsestään, ja kuten fiktiivisissä tarinoissa, myös näissä ”virallisissa” ohjelmissa esiintyy ristiriitoja, joissa on sankareita ja rikollisia eli hyviä ja pahoja toimijoita. Poliittisia tapahtumia, kuten urheilutapahtumiakin, uutisoidaan dramaattisina tilanteina.

Uutisstudion haastattelussa asiantuntija.
© Gamma/1012/SKOY.
 

25.8.2003 Yhdysvaltojen sotilas ojentaa kourallisen karamelleja irakilaistytölle Bagdadissa, Irakissa. Kuvatekstin mukaan sotilas oli suojaamassa kansainvälisiä työntekijöitä, jotka olivat rakentamassa alueelle uutta koulua sodassa tuhoutuneen tilalle.
© HEBERT/FAYETTEVILLE OBSERVER/GAMMA/SKOY
 
Anneli Jäätteenmäki Keskustan vaalivalvojaisissa 16.3.2003
© PETRI KAIPIAINEN/SKOY.
 

Uutisohjelmia voidaan analysoida selvittämällä uutislähetysten kokonaisrakennetta. Uutiset muodostuvat pääosin tutulle rakenteelle. Alussa on lyhyt katsaus tuleviin uutisiin, ja sen jälkeen esitetään tärkeimmät uutiset. Vähemmän tärkeä sää ja urheilutapahtumat tai loppukevennykset esitetään lopussa. Uutisissa tutut uutistenlukijat sekä reportterit haastattelevat poliitikkoja, tunnettuja talousihmisiä sekä uutistragedioiden uhreja sekä silminnäkijöitä. Uutiset muodostavatkin jatkumon, mikä rakenteellisesti muistuttaa saippuaoopperoita. Kun uutisia tarkastellaan pitkänä prosessina, niissä ilmenee useita rinnakkaisia kertomuksia, joissa uusia ongelmia syntyy ennen kuin aikaisempiakaan on ratkaistu. Poliittisia skandaaleja syntyy jatkuvasti, konfliktit seuraavat toisiaan, urheilu-uutisissa vanhojen hiihtäjäsankareiden tilalle nousee uusia mäkihyppysankareita. Niiden tarina jatkuu vuodesta toiseen aivan kuten ihmissuhdedraamojen tarinat.

7.10.2003 Elokuvanäyttelijä Arnold Schwarzenegger juhli voittoaan Kalifornian kuvernöörin vaaleissa Los Angelesissa Yhdysvalloissa. © Kenneth James CORBIS/SKOY.
Pääministeri Anneli Jäätteenmäki antaa eduskunnalle selvityksen Irak-jupakasta 18.6.2003. © Pekka Nieminen SKOY.

Uutisissa korostuu myös poliittisten toimijoiden retoriikka, millä tarkoitetaan suullista esitystaitoa. Retoriikan avulla vaikutetaan kuulijoihin ja yritetään saada puheen tai kirjoituksen avulla toiset vakuuttuneiksi tai saada muut hyväksymään omat mielipiteet tai teot. Retoriikan avulla luodaan tarinaa, jota mediat välittävät. Lisäksi mediat itse luovat kertomuksia. Kertomusten rakenteiden tunteminen, niihin sisältyvät vertauskuvat ja niiden analysoiminen ovat tärkeä osa kriittistä medialukutaitoa.

Kimmo Päivärinta