Harjoituksia konfliktin uutisoinnin käsittelyyn

Median välittämän kerronnan ja retoriikan tunnistamista voi harjoitella kouluopetuksessa monella tapaa.

Kerronnan virran keskeyttäminen
Opiskelijalle annetaan poliitikon retorisen puheen alkuosa ja pyydetään häntä jatkamaan puhe loppuun. Tehtävä lisää tietoisuuttamme tunnistaa kerronnallisten tarinoiden muotoa. 

Positiivisten ja negatiivisten termien kohdentaminen
Opiskelijoita pyydetään etsimään retorisesta puheesta tai uutislähetyksen tekstistä kaikki positiiviset ja negatiiviset termit. Tämän jälkeen opiskelijan tulee tutkia, mihin osapuoleen positiiviset ja negatiiviset termit viittaavat. Tehtävän avulla voidaan pohtia, millainen mielikuva tapahtumasta välittyy. Kenen näkökulmasta tarina on kerrottu? Miksi on tärkeää tunnistaa uutisesta, kenen näkökulmasta asiaa tarkastellaan?

Fiktiivisen tapahtuman uutisoiminen
Osa opiskelijoista tekee fiktiivisestä tapahtumasta uutisen, joka noudattelee Persianlahden sodan retorista kaavaa. Osa opiskelijoista tekee samasta tapahtumasta toisen uutisen, joka puolestaan noudattaa Bosnian sodan retorista kaavaa. Fiktiivinen tapahtuma voi olla esimerkiksi jokin tapahtuma koulussa tai vaikkapa hampurilaisravintolassa. Tehtävän avulla voidaan opetella retoriikan kerronnallista kaavaa. 

SWOT-analyysi
Swot-analyysi kartoittaa toimijoiden vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia. Analyysia on käytetty etenkin liike-elämässä, jossa analyysin tulokset ovat ohjanneet esimerkiksi yrityksen toimintaa ja toiminnan kehittämistä. Analyysin avulla on luotu yrityksille muun muassa strategioita toimia taloudellisessa kilpailussa. Swot-analyysissä A4 kokoinen paperi jaetaan neljään yhtä suureen osaan. Tee paperille nelikenttä, jossa yhdessä kentässä ovat strengths = vahvuudet, toisessa weaknesses = heikkoudet, kolmannessa opportunities = mahdollisuudet ja neljännessä threats = uhat.

VAHVUUDET
-
-
-
HEIKKOUDET
-
-
-
-
MAHDOLLISUUDET
-
-
-
UHAT
-
-
-
-

Tee Persianlahden tai Bosnian kriisistä swot-analyysi. Kuvittele olevasi jonkin valtion ulkopolitiikan asiantuntija. Vertaa swot-analyysin tuloksiasi Persianlahden tai Bosnian sodan retoriikkaan. Miten swot-analyysi korreloi retoriikan kanssa?

Tarinan kertominen toisin
Tietyn tapahtuman tarinan kerronta käännetään päälaelleen. Esimerkiksi Persianlahden sodasta kerrotaan Bosnian sodan retorisessa hengessä tai Bosnian sodassa kerrotaan Persianlahden retorisessa hengessä. Tehtävän avulla voidaan pohtia, miten sodan retoriikka ennakoi tulevaa toimintaa kyseisessä konfliktitilanteessa. Seuraavassa on esimerkkinä Pohjois-Helsingin lukion opiskelijoiden käänteisiä retorisia puheenvuoroja.

Ison-Britannian pääministeri John Major Persianlahden kriisistä:
”Emme voi vedota lakipykäliin riistääksemme ihmishenkiä. Mikään muste paperilla ei oikeuta meitä päättämään, kenen ihmishenki on kallisarvoisempi kuin jonkun toisen. Emme halua sekaantua konflikteihin ilman painavia todisteita.”  (Marika Laine ja Laura Martikainen)

Ranskan presidentti Francois Mitterrand Persianlahden kriisistä:
”Niin tärkeinä kuin Ranska kansainvälistä oikeutta, YK:ta ja muiden valtioiden suvereniteettia pitääkin, ei sillä ole mitään syytä lähteä puolustamaan näitä voimankäytöllä, sillä tämä sotii niitä vastaan.” (Jaakko Peltonen)

”Kansainvälisen oikeuden puolustaminen Persianlahdella, Lähi-idässä on niin kaukana, että se ei ole oleellisesti oman maamme puolustamista.” (Kalle Pöysä)

Yhdysvaltojen presidentti George Bush Persianlahden kriisistä:
Niin pahalta kuin asiat nyt kuwaitilaisten kannalta näyttävätkin, niin Yhdysvallat ei voi yksinkertaisesti tulla tukemaan jokaista avuntarpeessa olevaa maata.” (Emil Väärämäki)

Ranskan ulkoministeri Roland Dumas Persianlahden kriisistä:
Saddam Husseinin julmat teot järkyttävät meitä kaikkia ja Ranska seisoo vankasti kansainvälisen oikeuden puolella, mutta mahdollisuutemme puuttua muiden valtioiden keskinäisiin asioihin ovat todellisuudessa varsin rajatut.” (Aurora Pihlajamaa)

Yhdysvaltojen presidentti Bill Clinton Bosnian kriisistä:
”Minä olen yrittänyt käyttää korttejani hallitusti, mutta tulen käyttämään niitä tulevaisuudessa voimakkaasti, sillä pakkani on vielä paksu.”  (Maksim Luzik)

Ranskan pääministeri Alain Juppe Bosnian kriisistä:
”Puolustakaamme yhteistä maailmaamme Bosniassa niin kuin teimme Persianlahdella. Olkaamme tässäkin asiassa selväjärkisiä ja oikeudenmukaisia. Kuinka vältämme sotilaallisen vaiheen? Neuvottelemalla? Kaikki sulkevat pois tämän vaihtoehdon…” (Iiro Honkanen)

Kimmo Päivärinta