Median kuvat

Miten median kuvia kannattaa lähestyä?


Kuva: Kanerva Vainio

Medioiden kuvavirta laajenee jatkuvasti. Kuvat, jotka nähdään lehdissä ja televisiossa, tulevat eteen yhä enemmän myös internetissä, mainoksissa, mobiilipalveluissa ja tietokonepeleissä. Kuvien kategoriset rajat hämärtyvät nopeasti. Tämänpäiväinen uutiskuva voi olla huomenna myös taidetta. Kuitenkin kaiken taustalla vaikuttavat kuvan eri elementtien sijoittelun, sommittelun ja rakentamisen keinot, joilla ohjataan katsojan mielenkiintoa ja huomiota.

Tässä osuudessa käsitellään kuvia ja niiden rakentamista. Osiossa syvennytään myös uutis- ja mainoskuvien luomaan ihmis- ja maailmankuvaan, niiden analysointiin ja kriittiseen tarkasteluun.

Ehdotettuja työkaluja voi käyttää yhtälailla painetun kuvan kuin tietokonegrafiikan, mobiiliviestinnän tai audiovisuaalisen materiaalin tarkasteluun. Kysymyssarjojen teemoja voidaan soveltaa kaikenlaiselle kuvamateriaalille käyttötarkoituksen ja kohderyhmän mukaan.

Minna Eskola ja Kanerva Vainio