Kuvaajan valinnat

Kuvan tarina alkaa jo kuvaajan tekemistä valinnoista. Kuvan sanomaan vaikuttavat monet ilmaisulliset ja myös kuvaustekniset seikat, joiden avulla kuvaaja luo oman tulkintansa tilanteesta.

Seuraavassa on esitelty joitakin keskeisimpiä kuvailmaisun keinoja: syväterävyys, kuvakulma, kohde ja tausta, rajaus, kuvatila, valo ja varjo sekä kuvatilan sommittelu.

Minna Eskola ja Kanerva Vainio