Kuvan ja tekstin vuoropuhelu

Tässä koko sivun reportaasissa (HS 16.2.1996) sodanjälkeisestä Bosniasta kerrataan, kuinka Nato alkoi isännöidä alueella YK:n epäonnistuneiden sovitteluyritysten jälkeen.

Lehden taitolla vaikutetaan paljolti siihen, miten eri asiat hahmottuvat lukijalle. Kuvat ja teksti muodostavat kokonaisuuden, jonka kautta välitetään tietoa ja synnytetään mielikuvia. Kuvien tulee tukea ja vahvistaa tekstin sanomaa, sillä muussa tapauksessa viestistä tulee ristiriitainen.

Uutinen saatetaan jopa rakentaa tietyn kuvan ympärille.

Oheinen artikkeli Bosniasta sai alkunsa Vesa Ojan vahvasta valokuvasta, jossa pyöräilevä siviili vastaa ohi ajavan Naton armeijan sotilaan tervehdykseen. Otsikko luotiin tämän valokuvan perusteella. Tekstin ja valokuvien lisäksi sivulle on sijoitettu graafinen kartta alueesta selityksineen, joka helpottaa uutisen maantieteellistä paikantamista.

Etsi oppilaiden kanssa koko sivun artikkeleita eri lehdistä. Tutkikaa, miten taiton avulla on luotu jutun visuaalinen yleisilme:

  • Minkä kokoisia ja tyylisiä kuvia on käytetty?
  • Miksi juuri nämä kuvat on valittu?
  • Miten kuvat ja teksti on sijoitettu sivulle?
  • Mitä seikkoja kuvien avulla halutaan korostaa?
  • Miten kuvat toimivat yhdessä tekstin sanoman kanssa?

Harjoitelkaa kuvan ja tekstin vuoropuhelua erilaisen valmiin kuva- ja tekstimateriaalin perusteella ja yhdistelkää sanoja, lauseita ja kuvia. Pohtikaa, mitä mielleyhtymiä eri yhdistelmät synnyttävät.

Tutustukaa tietokoneen yksinkertaisiin taitto-ohjelmiin ja harjoitelkaa taittoa laatimalla ryhmissä omia artikkeleita. Kiinnittäkää huomiota etenkin seuraaviin seikkoihin:

  • valitun tekstityypin luettavuus ja tarkoituksenmukaisuus
  • tekstihierarkiat: otsikot, ingressit, leipäteksti ja kuvatekstit
  • palstojen leveys ja määrä
  • kuvien tarkoituksenmukainen valinta
  • kuvien sijoittelu.
Minna Eskola ja Kanerva Vainio