Länsimainen katse

Mediassa elää paljolti ajatus lännestä ja siitä erottuvasta muusta maailmasta, jota peilataan länsimaisten arvojen ja asenteiden kautta. Nämä arvot ovat osaltaan luoneet stereotypioita siitä, millaisia eri kulttuurit ovat.

Stereotyyppisen esittämisen asetelma voi olla kulttuurista samaistumista tai siitä erottumista korostavaa. Erityyppisillä kuvastoilla luodaan mielikuvia yhteenkuuluvuudesta ja tavoiteltavasta elämästä. Toisaalta stereotypioiden avulla muodostetaan käsityksiä  vieraammista ilmiöistä näitä yksinkertaistaen ja parodioiden.

Stereotypioita esiintyy joka puolella sekä mediassa että arkipuheessa, ja niiden tarkoituksena on pönkittää vallitsevia arvoja ja uskomuksia. Ne toimivat oikopolkuina maailman hahmottamiseen, keinoina järjestää monimuotoista ja vaikeasti hallittavaa ympäröivää todellisuutta.

Minna Eskola ja Kanerva Vainio