Tutkimusmatkailijoita ja seikkailijoita

Mediapeli Robinsonin tuottajia Malesiassa Etelä-Kiinan meren Sembilangin saarella heinäkuussa 2003. © Petri Blomqvist / SKOY.
Clint Eastwood elokuvassa Hyvät, pahat ja rumat. © Scope features / SKOY.
Lääkäri tutkiii pikkulasta pakolaisleirillä Ugandassa, Afrikassa 2003. © Pleger Stefan / Contrast / SKOY.

Perinteinen valkoisen miehen rooli on ollut tutkimusmatkailija ja seikkailija. Näitä mielikuvia pönkitetään myös kuvien avulla.

Stereotyyppisen kuvaston tehtävänä on luoda katsojan ja kuvan välille suhde, joka vahvistaa katsojan ennakkokäsityksiä ympäröivästä maailmasta. Stereotypiat rakennetaan riittävän yleispäteviksi, jotta mahdollisimman suuri joukko pystyy ne omaksumaan.

Stereotyyppiseen esittämiseen kuuluu läheisesti ajatus ”meistä” ja ”muista”. Tämän ajattelun mukaan näemme itsemme tiettyyn ryhmään kuuluvaksi erotukseksi ”niistä muista”. Näitä käsitteellisiä ryhmiä voivat edustaa kansakunta, rotu, uskonto, ikä, sukupuolinen suuntautuneisuus.

  • Muistele, millaisia uutiskuvia Afrikasta ja Aasiasta olet nähnyt.
  • Vertaile, miten matkailumainosten kuvat eroavat samojen alueiden uutiskuvista.
  • Tutki, millaisena Afrikka näyttäytyy sarjakuvissa ja elokuvissa.
Minna Eskola ja Kanerva Vainio