Mediakuvan kategorioita


Kuvat: Minna Eskola

Mediakuvia voidaan tarkastella myös eri kategorioiden kautta. Perinteisiä painetun kuvan lajeja ovat:

 1. uutiskuvat, dokumenttikuvat ja kuvareportaasit
 2. mainoskuvat
 3. kuvituskuvat.

Erityyppisiin kuviin kohdistuu erilaisia odotuksia. Uutis- ja dokumenttikuviin yhdistetään vaatimuksia todellisuuteen pohjautuvasta raportoinnista, kun taas mainos- ja kuvituskuville sallitaan suurempi liikkumavara fiktion suuntaan.

Olennaista onkin hahmottaa eri mediakuviin ja kuvavirtoihin liittyviä tunnusmerkkejä. Näiden avulla kuvien sanoma välittyy ja vaikuttaa halutulla tavalla.

Nykyisessä mediafuusiossa näiden kuvatyyppien esitysmuodot vaihtelevat ja muuntuvat tekniikan ja mukaan. Samoja kuvia vilisee lehdissä, televisiossa, internetissä ja kännyköissä.

Media saa käyttämänsä kuvamateriaalin yleensä suurista kuvatoimistoista. Mitä tuntemattomammasta kuvalähteestä on kyse tai jos kuvan alkuperää ei mainita ollenkaan, sitä vahvemmin tulisi epäillä kuvan totuudellisuutta.

Tutkikaa televisiokanavien uutislähetysten visuaalista ilmettä:

 • Mitä mielikuvia lähetyksen lavastus, valaistus ja grafiikka herättävät?
 • Millä visuaalisilla keinoilla eri kanavien uutislähetykset erottuvat toisistaan?
 • Vertailkaa lähetysten grafiikkaa keskenään. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja havaitset?
  - grafiikan muotokielessä
  - värimaailmassa ja
  - esitysrytmissä?

Tutkikaa samoja uutissivuja internetissä:

 • Millä visuaalisilla keinoilla tunnistat ja yhdistät www-sivut televisiolähetyksiin?
 • Miten kuvat ja teksti palvelevat uutisinformaatiota?
Minna Eskola ja Kanerva Vainio