Informaatiota ja mielikuvia

Kuvat herättävät mielenkiintoa ja välittävät informaatiota. Kuvien avulla hahmotetaan ympäröivää maailmaa ja luodaan mielikuvia todellisuudesta. Kuvat asettavat odotuksia ja muokkaavat asenteita.

Kuvien välittämät viestit voivat olla suoria tai epäsuoria, viitteellisiä  tai symbolisia.  Valokuvat vaikuttavat katsojaan myös tunteiden tasolla heijastaen katsojan omia kokemuksia ja luoden näistä uusia tulkintoja.

Onko valokuvan kohdetta, sellaisena kuin kuva antaa ymmärtää, koskaan todellisuudessa ollutkaan olemassa? Katsojalla ei yleensä ole minkäänlaista käsitystä kuvan alkuperästä. Kuva voi korostaa tai painottaa mitä tahansa näkökulmaa, se voi olla täysin lavastettu tai jopa jälkikäteen käsitelty. Tässä piileekin valokuvan voima ja myös vaara: valokuva ei koskaan kerro koko totuutta. Se voi suoranaisesti myös valehdella, pahimmillaan taitavasti ja lumoavasti.

Tärkeätä on muistaa, että kuvat toimivat erilaisissa tehtävissä mediassa: uutisoinnin elementteinä, reportaasin sisältöinä, tarinoiden kuvituksina, mielenkiinnon herättäjinä ja informaation välittäjinä. Kuvan totuudellisuutta pohdittaessa sallitaan suurempi liikkumavara kuville, jotka eivät ole dokumenttikuvia. Totuudellisuuden odotukset ovat erilaiset eri tyyppisiä medioita seurattaessa.

Kun kuvan yhteydessä ilmoitetaan sen lähde (kuvaaja/kuvatoimisto), luo se osaltaan luottavaisuutta kuvan autenttisuutta kohtaan.

Etsi mediakuvia, jotka ovat mielestäsi aitoja, lavastettuja tai manipuloituja:

  • Tutki, millaiset kuvien elementit ja sisällöt tekevät tapahtumasta aidontuntuisen.
  • Tutki, mikä kuvissa viittaa lavastukseen tai manipulointiin.
  • Mieti, mitä on jäänyt kuvien ulkopuolelle ja miksi.
Minna Eskola ja Kanerva Vainio