Käytännön näkökulmia opetukseen

Kuvien laajemman tulkinnan kannalta olisi antoisaa, mikäli opetuksessa voitaisiin joskus perehtyä esimerkiksi sanomalehtien, televisiokanavien, uutistoimituksen tai mainostoimistojen työhön vierailujen ja käytännön työskentelyn avulla. Toimituksessa tehdään valintoja ja luodaan näkemyksiä. Kyse on tiedon ja mielikuvien välittämisen lisäksi myös arkisesta työstä, jota tehdään ryhmätyönä monen osaamisalueen avulla. Kuvan tuotantoprosessiin vaikuttavat lukemattomat eri seikat aina yksittäisistä näkemyksistä taloudellisiin ja lainopillisiin seikkoihin asti. Sattumankaan osuutta julkaisuprosessissa ei tulisi aliarvioida.

Ihminen uutisen takana

Minna Eskola ja Kanerva Vainio