Media on liiketoimintaa

Suomessa elinkeinovapauslaki ja sananvapauslaki antavat kenelle tahansa oikeuden perustaa mediayritys. Monet suomalaiset mediayhtiöt ovat alkuaan olleet perheyrityksiä ja sellaisina pysyneet. Median yhteiskunnallisesta merkityksestä taas kertoo se, että median toimintaa säätelevät monet lait ja asetukset. Alan sisällä olennaista on itsesääntely, jonka näkyviä ilmentymiä ovat esimerkiksi Julkisen sanan neuvosto ja Mainonnan eettinen neuvosto.

Mediabisneksessä kilpaillaan yleisöistä ja ilmoittajista. Yleisöistä kilpaileminen synnyttää yhä tarkemmin kohdennettuja ja erilaisille vastaanottajille suunnattuja mediatuotteita (esimerkiksi harrastelehdet, urheilu- ja kulttuurikanavat sekä pelituotteet) ja ilmoittajille eli mainostajille myydään ilmoitustilaa.

Mediabisnes on kasvava ala
* Omistajuus keskittyy.
* Uusi teknologia vaikuttaa mediamaailman kehittymiseen.
* Taistelu ilmoituksista (mainoksista) on tiukkaa.
* Media sirpaloituu kohderyhmän mukaisesti
* Mediabisneksessä on jatkuvaa liikettä.
* Yleisöt tekevät valintoja.
* Mediabisneksessä liikkuu yli 3000 miljoonaa euroa vuosittain.
Mediasisältöjä tuottavien perinteisten lehtiyhtiöiden sekä televisio- ja radiokanavien oheen on syntynyt koko joukko pienkustantajia ja -tuottajia, joilta isot yhtiöt usein ostavat sisältöjä. Isojen yhtiöiden mediavalta on kuitenkin koko maailmassa yhä keskittyneempää, ja samoilla omistajilla voi olla hallussaan lehtiä, televisiokanavia, elokuvateattereita ja kirjankustantamoja. Tunnetuimpia mediavallan käyttäjiä Euroopassa on Silvio Berlusconi. Omistajuus keskittyy myös meillä Suomessa. 

Jokaisella medialla on eri keinot välittää sanomia eli tuottaa ns. mediatekstejä, ja kullakin välineellä on sille ominainen kerronta- ja ilmaisutapansa. Median muodot ja sisällöt eivät kuitenkaan ole pysyviä, vaan ne kehittyvät sitä mukaa kuin teknologia ja muukin ympäristö muuttuvat. Internetin lyhyt historia on esimerkki siitä, miten suuresti uusi media muuttaa ihmisten arkielämää ja vaikuttaa myös vanhaan mediaan: reaaliaikaisuus ja halu kokea itse tuovat median oikeussaleihin, mahdollistavat nettikeskustelut televisioruudulla sekä näyttävät terrorihyökkäyksen ja sodankäynnin livenä - elämme "hetken tyranniassa".

Valtamediat ovat useimmiten luonteeltaan konservatiivisia ja muuttuvat hitaasti, mutta uudet yleisöt ja tiukka kilpailu pakottavat kaikki mediat etsimään toimintatapojaan. Mediabisnes on jatkuvassa liikkeessä.

Kaija Parko