Kuka tahansa voi kannella

Oppilaille on selvitettävä, että JSN ei ole tuomioistuin. Neuvosto ei edes käsittele asiaa, jos kantelija selvästi hakee neuvoston päätöstä samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Toiseksi kannattaa tuoda esille, että kantelun JSN:lle voi tehdä jokainen, joka haluaa saattaa hyvää journalistista tapaa tai ilmaisu- ja julkaisuvapautta koskevan asian JSN:n käsiteltäväksi.

Tarkemmat ohjeet kantelun tekemisestä ja JSN:n toiminnasta löytyvät neuvoston kotisivuilta. Sivuilta löytyvät myös journalistin ohjeet, joihin neuvosto ratkaisunsa perustaa, sekä tietoa neuvoston toimintaa sääntelevästä perussopimuksesta ja JSN:n periaatelausumista eli oikaisusta. Sivuilla käsitellään myös vastineista, haastatteluja, yksityiselämää, nimen käyttöä rikosuutisissa sekä piilomainontaa.

Katri Hämäläinen