Milloin sananvapautta voisi rajoittaa?

Tehtäviä: Pohdittavaksi sananvapaudesta

  • Tutustukaa Suomen perustuslakiin ja sananvapauslakiin. Verkosta lakitietoutta löytyy muun muassa Finlexistä.
  • Keskustelkaa, olisiko oikein, jos media jättäisi ikävät tapahtumat ja yhteiskunnalliset epäkohdat uutisoimatta?
  • Muistelkaa viimeaikaisia uutistapahtumia. Onko jonkin asian uutisointi ollut mielestänne juridisesti tai eettisesti kyseenalaista? Miksi, miksi ei?
  • Pitääkö median suojata yksilöä, joka laiminlyö tehtäviään tai tekee väärin? 
  • Kuka on skandaalien takana? Keksiikö media ne vai syntyvätkö ne tapahtuneista tosiasioista?
  • Keskustelkaa, millainen tilanne Suomessa olisi, jos sananvapautta ei olisi?
  • Millaisia esimerkkejä sananvapauden rajoittamisesta tiedätte maailmalta tai Suomen historiasta?
  • Voitaisiinko sananvapautta missään tilanteessa rajoittaa myös Suomessa? Milloin?
Katri Hämäläinen