Verkkomateriaaleja opetukseen

Verkkomateriaalit opiskelijoiden ja opettajien käyttöön on jaoteltu seuraavien kokonaisuuksien alle:

Mediakasvatus
Sanoma- ja aikakauslehdet
Sarjakuvat, valokuvat ja mainoskuvat
Elokuvat, radio ja televisio

Mediakasvatus

Mediaa vaikuttavasti – Käsikirja nuorten mediavaikuttamiseen
Käsikirjassa esitellään menetelmiä, joilla voidaan edistää nuorten mediavaikuttamista. Käsikirja on tarkoitettu nuorisoalan toimijoille: oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja järjestöissä työskenteleville sekä alaa opiskeleville. Julkaisija: Mikkelin ammattikorkeakoulu 2012

Median maailma
Median maailma on verkkokurssi lukiolaisille, jotka suorittavat median lukiodiplomia. Sen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija mediaympäristöönsä ja joukkoviestimien kehitykseen sekä kannustaa tutkivaan otteeseen mediaa kohtaan. Julkaisija: Opetushallitus

Lähestymistapoja mediaan
Materiaalissa käsitellään mediaa eri näkokulmien kautta: Median kuvat, Konfliktien uutisointi, Median valta, Sananvapaus etsii rajojaan ja Ihminen uutisen takana. Osiot sisältävät runsaasti tehtäviä ja ehdotuksia siitä, miten eri näkökulmia voisi luokkahuoneessa käsitellä. Julkaisija: Opetushallitus

Median peruskurssi lukioon – vahvuutta verkostoitumisesta
Tämä median peruskurssi antaa perustiedot audio-visuaalisen median analyysista ja tuotannosta. Kurssin aikana perehdytään elokuva- ja dokumenttianalyysiin sekä tehdään ryhmissä oma pienoisdokumentti. Asiantuntijat esittelevät omia tuotantojaan ja perehdyttävät opiskelijamme ennen kaikkea elokuvan kuva- ja ääni-ilmaisuun.
Tuotanto: Seija Pylkkö Valkealan lukio ja Mediakasvatuskeskus Metka

Mediakasvatus.fi
Sivusto lasten, nuorten ja median kanssa työskenteleville ammattilaisille, tutkijoille ja vanhemmille. Palvelun käyttäjät voivat rakentaa palvelua, keskustella ja kommentoida esimerkiksi blogeja sekä tuoda muiden tutustuttavaksi omia materiaalejaan, kuten työpajakertomuksia ja valmiita tuntisuunnitelmia. Palvelusta voi myös hakea eri organisaatioiden mediakasvatukseen tuottamia oppimateriaaleja erilaisilla hakuehdoilla. Tuotanto: Mediakasvatusseura

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.

Sanoma- ja aikakauslehdet

Lehtiverstas
Maksuton, helppo ja hauska julkaisutyökalu, jonka avulla opettaja ja oppilaat voivat perustaa luokassa toimituksen ja julkaista omaa verkkolehteä. Opettaja on verkkolehden päätoimittaja ja oppilaat toimittajia. Verkkolehti voi olla kertaluonteinen projekti tai se voi olla lehti, joka elää ja jota muutetaan koko lukuvuoden ajan. Lehtiverstaaseen kootaan kaikki julkaistut lehdet. Julkaisija: Opetushallitus

Sanomalehtien Liitto julkaisee virikeaineistoja eri aineiden ja kouluasteiden opettajille. Ne ovat opettajille maksuttomia ja niitä saa lehtitalojen kouluyhteyshenkilöiltä sekä tämän sivuston Tilattavat julkaisut -kohdasta. Lisäksi sivuilta löytyy mm.

  • verkkoaineistoja kouluille
  • tulostettavia aineistoja kouluille
  • sanomalehtipäivän tai -viikon tehtäväehdotuksia kouluille
  • Sanomalehdet verkossa
  • Sanomalehdet maakunnittain
  • Näköislehdet
  • Ulkomaiset verkkosanomalehdet

Aikakauslehti opinnoissa -toiminta
Opetusmateriaalia ja koulutuksia opettajille ja muille lasten- ja nuorten kanssa toimiville aikakauslehden opetuskäytön ja mediakasvatuksen tueksi. Toimintaan kuuluu myös vuosittain järjestettävä Koulujen Aikakauslehtipäivä.

Journalistiliitto
Sivuilta löytyy tietoa esimerkiksi tekijänoikeuksista, julkisuuslaista, sananvapaudesta ja yksilön suojasta.

Julkisen sanan neuvosto
Sivuilla mm. journalistin ohjeet sekä Julkisen sanan neuvoston keskustelublogi.

Koululehtikone.fi
Koululehtikone on verkossa toimiva, ilmainen sovellus, jolla koulut ja luokat voivat tehdä opettajan johdolla ryhmätyönä oman aikakauslehden.

Kansikuva.fi
Kansikuva.fi on maksuton verkko-ohjelma, jolla voi itse suunnitella aikakauslehden kansia.

Sarjakuvat, valokuvat ja mainoskuvat

Kupla-akatemia
Suomen sarjakuvaseuran sivut opettavat, kuinka sarjakuvia tehdään. Sivusto on erittäin laaja ja yksityiskohtainen. Se opastaa askel askeleelta sarjakuvan tekemisen vaiheet ja sisältää paljon esimerkkejä ammattilaisten töistä.
Julkaisija: Suomen sarjakuvaseura ry

Suomen sarjakuvaseura ry
Suomen sarjakuvaseuran sivujen avulla pysyy ajan tasalla siitä, mitä tällä alalla Suomessa tapahtuu. Seuran sivujen kautta saa selville mm. missä sarjakuvan tekoa voi Suomessa opiskella ja mistä saisi opettajan kurssille tai aineistoa opiskeluun. Seura julkaisee luetteloa kotimaisista sarjakuvanpiirtäjistä, viikon verkkosarjakuvaa ja järjestää vuosittain sarjakuvafestivaalin.

Elokuvat, radio ja televisio

Elokuvapolku
Elokuvapolku on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. Se antaa opettajille ja kasvattajille konkreettisia keinoja havainnollistaa elokuvakerronnan tekniikoita ilmaisten näytteiden avulla. Nettipalvelu on tarkoitettu peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille.

Elokuvasivusto dvoted
dvoted on nuorille pohjoismaalaisille elokuvantekijöille tarkoitettu verkkosivusto. dvotedin kautta voit ladata elokuvasi esille ja saada palautetta ja neuvoja elokuva-alan ammattilaisilta. Sivustolta löydät ammattimaista tietoa elokuvanteon eri osa-alueista ja voit keskustella muiden käyttäjien kanssa omista projekteistasi tai elokuvista yleensä.

Elokuu – verkko-oppimateriaali elokuvan tutkimiseen
Tämä oppimateriaalikokonaisuus perustuu Matti Kassilan Elokuu (1956) elokuvaan ja on suunnattu mediasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneille opettajille sekä lukio- ja yläasteikäisille oppilaille. Materiaali sisältää myös tehtäviä, joita voidaan toteuttaa monin eri tavoin.
Tuotanto: Helsingin opetusviraston mediakeskus

Oulun elokuvakeskuksen mediakasvatuksen opetusmateriaali
Elina Ylipartanen ja Harri Lehtola käsittelevät Lenka Hellstedtin ohjaamaa elokuvaa Kuka lohduttaisi Viiviä? Oulun Elokuvakekus on hankkinut kouluille elokuvien videoesitysoikeudet luokkatyöskentelyä varten.

CIFEJ - Centre international de film pour l’enfance et la jeunesse on Unicefin alainen kansainvälinen lastenelokuvien ja niiden paritta toimivien ammattilaisten järjestö. Järjestöllä on usko audiovisuaalisen median voimaan ja mahdollisuuksiin lasten elämän parantamiseksi huomioiden lasten ja nuorten oikeudet ympäri maailmaa. CIFEJ on kiinnostunut myös mediakasvatuksesta ja lasten itsensä tekemistä elokuvista.

ECFA – European Children’s Film Association. ECFAn tarkoituksena on antaa eurooppalaisille lapsille positiivisia ja korkeatasoisia elokuvakokemuksia. Järjestö toimii kannustaen eri eurooppalaisia organisaatioita ja ihmisiä tuottamaan, levittämään ja esittämään lasten elokuvia. Päämääränä järjestöllä on saada lapset kohtaamaan elokuvan kanssa.

NISI MASA on 2001 perustettu nuorille elokuvantekijöiden ja opiskelijoiden Euroopan laajuinen yhdistys, joka kokoaa yhteen 14 Euroopan maassa olevia toimijoita. Päämääränä järjestöllä on löytää uusia kykyjä, edistää eurooppalaista tietoisuutta elokuvien kautta, kehittää poikki-kultturaalisia elokuvaprojekteja ja luoda alustaa nuorten Eurooppalaisten elokuvantekijöiden keskustelulle ja yhteistyölle.