Viestijän vastuu

Piraattitehdas
Verkko-oppimateriaali kertoo, mitä suojaa tekijänoikeus antaa, kenelle ja miksi. Oppimateriaaliin kuuluu myös sarjakuvalehti, opettajan opas ja kalvosarja sekä mm. PowerPoint-esityksiä. Julkaisija: Tekijänoikeuden tiedotus ja valvontakeskus ja Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY yhteistyössä Opetushallituksen ja opetusministeriön kanssa.

Lähde esiin
Lähde esiin –verkkosivut tarjoavat kouluille valmiin opetuspaketin lähdekritiikistä, etiikasta ja tekijänoikeuksista. Ytimekkäitä tekstejä täydentävät harjoitukset, joita oppilas voi ratkoa itsenäisesti tai luokassa muiden kanssa.
Julkaisija: Opetushallitus

KOPIRAITTI
Kopiraitti on Internet tekijänoikeusopas, josta löytää vastauksen arkipäivän tekijänoikeuspulmiin  niin koulussa kuin kotonakin. Tuotanto: Kopiosto ja opetusministeriö

Opetusministeriön tekijänoikeutta käsittelevillä sivuilla tietoa mm. digitalisoitumisen vaikutuksesta tekijänoikeuksiin sekä tekijänoikeusneuvoston lausuntoja.

Antipiracy.fi 
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen tehtävänä on valvoa ja ehkäistä äänitteiden, elokuva- ja pelitallenteiden laitonta levittämistä sekä julkaista tekijänoikeutta koskevaa tiedotusmateriaalia.
sananvapaus.

Hiiripiiri
Hiiripiiri on 6–12 vuotiaiden lasten tietoyhteiskuntataitojen maksuton oppimisaineisto, joka on kaikkien koulujen ja päiväkotien vapaasti käytettävissä. Hiiripiirissä opitaan luovasti ja moniulotteisesti yhdessä toisten kanssa mediataitoja sekä vuorovaikutustaitoja. Tekniikkataitoja, kuten ohjelmien sekä tieto- ja viestintäteknisten työvälineiden käyttöä, opitaan Hiiripiiri-työskentelyn ohessa. Samalla hiiripiiriläiset harjoittelevat liikkumaan netissä turvallisesti ja rakentavasti. Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry.

Koulujen ja yritysten välinen yhteistyö

Kuluttajavirasto
Kuluttaja-asiamies antaa markkinointikeinoja ja toimialaa koskevia käytännön ohjeita. Ohjeita löytyy mm. aiheesta Lapset ja markkinointi.

Opetushallitus ja Kuluttajavirasto ovat yhdessä valmistelleet oppilaitoksille tiedotteen (41/2004) ja muistion ”Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi” 30.8.2004. Nämä on suunnattu koulutuksen järjestäjille sekä alaikäisten kanssa työskentelevien oppilaitosten johdolle ja opettajille. Muistio kattaa niin yritysten kuin yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön.

Muistio: Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi (pdf)