Globaalikasvatus ja kestävän kehityksen tavoitteet 2030

Globaalikasvatuksen tehtävänä on avata ihmisten silmät ja mieli maailman erilaisille todellisuuksille ja herättää ihmisissä halu rakentaa oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavampaa maailmaa (Maastrichin julistus 2002). Globaalikasvatus korostaa maailmankansalaisen etiikkaa, maapallon resurssien rajallisuuden tunnustamista ja taitoa toimia viisaasti ja vastuullisesti globalisoituneissa toimintaympäristöissä. Globaalikasvatuksen arvopohjan rakentumiseen on erityisesti vaikuttanut Unescon vuoden 1974 suositus kasvatuksesta kansainväliseen ymmärtämykseen, yhteistyöhön ja rauhaan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen.

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksessa toteutetaan globaalikasvatusta YK:n kehitystavoitteiden mukaisesti. Uusia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on 17.

Opetusta koskee erityisesti tavoite 4. Sen mukaan vuoteen 2030 mennessä on tavoitteena, varmistaa, että kaikki oppilaat hankkivat kestävää kehitystä edistäviä tietoja ja taitoja, sisältäen koulutusta.

  • kestävään kehitykseen ja kestävään elämäntapaan

Globaalikasvatus.fi

  • ihmisoikeuksiin

Ihmisoikeudet – ihmisenä maailmassa

Ihmisoikeudet.net

Verkkomateriaalia historian opetukseen

  • sukupuolten tasa-arvoon

Tasa-arvotyö on taitolaji

Seta – opettajalle

Koulu vailla vertaa! – opas yhdenvertailsuuden suunnitteluun

  • rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuriin

Verso, vertaissovittelu

Ahtisaari-päivät

Kivakoulu.fi

  • arvostamaan kulttuurista moninaisuutta ja kulttuurin merkitystä kestävässä elämäntavassa.

Koulu kohtaa maailman – Mitä osaamista maailmankansalainen tarvitsee?

Sen lisäksi tavoitteena on rakentaa ja parantaa opetustiloja, jotka ottavat huomioon lapset ja vammaiset, ovat sukupuolisensitiivisiä sekä tarjoavat turvallisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille.