Kansainvälistä aineistoa


RAN-verkosto

Radicalisation Awreness Network -verkosto on Euroopan neuvoston alaisuudessa toimiva väkivaltaista ekstremismiä käsittelevä asiantuntijaverkosto. RAN järjestää työseminaareja radikalisoitumiseen liittyvistä aiheista. Erityisesti RAN-education alaverkosto on tuottanut eri maiden parhaisiin käytäntöihin pohjautuvia aineistoja koulujen työn tueksi. Suomi ja myös Opetushallitus on osallistunut aktiivisesti RAN-verkoston toimintaan.

RAN-verkoston sivuilta löytyy ajankohtaista yhteiseurooppalaista tietoa ja suosituksia englanniksi.

Polarisoituminen

Polarisoituminen voi johtaa väkivaltaiseen ääriliikehdintään. Polarisoituminen voi tapahtua laajasti yhteiskunnassa, kuten Suomessa maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä. Englanninkielisessä oppaassa käsitellään polarisoituneen tilanteen syntyä ja opastetaan tilanteen rauhoittamiseen.

Polarisation Management manual. Opaassa on myös lyhyt havainnollinen video.

Miten kouluttaa opettajakuntaa väkivaltaisen ekstremismin ehkäisyyn?

RAN-EDU-verkosto on koonnut suosituksia opettajien kouluttamiseksi väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyyn. Polarisoitumista ja toisiinsa varauksellisesti suhtautuvia ryhmiä voi olla myös esim koululuokan tai opettajakunnan sisällä. Englanninkielisestä oppaasta voi saada apua oman koulun kouluttautumiseen.

Guide on training programmes ‘Effective and confident teachers and other school staff

Taistelualueilta palaavat

Myös suomalaisia on matkustanut taistelemaan Daeshin joukoissa. Jotkut heistä palaavat Suomeen, kenties perheen ja kouluikäisten lasten kanssa. RAN-opas antaa neuvoja palaavien vierastaistelijoitten ja heidän perheittensä vastaanottamiseen. Ohjeita on myös koulua koskien.

Responses to returnees: Foreign terrorist fighters and their families