Kriisien käsittely ja turvallisuus

Erilaiset muualla tapahtuneet onnettomuudet, tapaturmat ja muut äkilliset kriisit voivat aiheuttaa reaktioita laajemmaltikin. Siksi on hyvä, että aihetta voidaan tarvittaessa käsitellä kouluissa.

Muualla tapahtuneen kriisin käsittely -ohje kouluille (Oph.fi)

Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen on osa koulun ja oppilaitoksen huolenpito- ja turvallisuuskulttuuria. Terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen koulussa ja oppilaitoksessa on samalla myös kriisitilanteiden ennalta ehkäisyä ja niihin varautumista.

Kriisitilanteisiin varautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa -ohje kouluille (Oph.fi)

Katso myös

Utøya-hanke