Taustatietoa

Sisäministeriö on julkaissut säännöllisesti vuodesta 2013 lähtien väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen. Katsauksen julkaiseminen perustuu kansalliseen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmaan, joka hyväksyttiin huhtikuussa 2016. Tilannekatsauksen tavoitteena on antaa tietoa Suomessa toimivista väkivaltaisista ääriliikkeistä ja muista sellaisista aatteellisista liikkeistä, joihin kansainvälisen kokemuksen, toiminnan luonteen tai viranomaisten havaintojen perusteella liittyy väkivallan käytön riski. Tilannekatsauksen tarkoitus on helpottaa laajaa yleisöä, eri alojen ammattilaisia sekä järjestöjä tunnistamaan ja ennalta ehkäisemään väkivaltaista ekstremismiä, radikalisoitumista ja ääriliikkeiden toimintaa.

Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 1/2017

Tilannekatsauksessa käytetään lähteinä Suojelupoliisin, Keskusrikospoliisin ja paikallispoliisin tilannekuvaa, tutkimustietoa, aiheen kannalta keskeisten asiantuntijoiden tuottamaa tietoa, kansainvälisiä kokemuksia sekä muita julkisia lähteitä. Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat tulleet Suomessa aiempaa näkyvämmäksi. Väkivaltaiseen ekstremismiin liittyvän todennäköisimmän turvallisuusuhkan muodostavat lievemmät väkivaltaisen ekstremismin muodot kuten katuväkivalta. Joukkosurma on todennäköisin väkivaltaisen ekstremismin uhka, mikäli tarkastellaan väkivaltaisen ekstremismin vakavimpia ja äärimmäisimpiä muotoja. Rikoksia, joissa taustalla on uskonnollinen motiivi, ei välttämättä tunnisteta. Esimerkkinä tällaisesta rikoksesta voi olla pahoinpitely tai kunnianloukkaus, jonka motiivina ovat uhrin eri uskonto tai erilaiset käsitykset uskonnon tulkinnasta. Suojelupoliisin uhka-arvion mukaan terrorismin uhkan arvioidaan kohonneen vuoden 2014 tasosta. Suurimman terrorismin uhan muodostavat väkivaltaista jihadismia kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät. Viime vuosina terrorismirikosepäilyjä ovat lisänneet muun muassa Suomesta Syyriaan ja Irakiin suuntautuva vierastaistelijailmiö ja konfliktialueilta Suomeen tulleisiin yksittäisiin turvapaikanhakijoihin liittyvät terrorismirikosepäilyt. Lähtökohtaisesti rikosepäilyissä on kyse Suomen rajojen ulkopuolella tapahtuneista terroriteoista tai terroristisen toiminnan tukemisesta.

Sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkisen esitys: Väkivaltaiset ääriliikkeet, miten niiden toimintaa ennalta ehkäistään ja miksi se on tärkeää

Suomen toimenpideohjelma

Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja yhteisöjen edustajien kesken. Toimenpideohjelman toimeenpanoa ohjaa ja koordinoi sisäministeriö ja sen asettama kansallinen yhteistyöryhmä. Työhön osallistuvat eri viranomaiset, järjestöt ja yhteisöt.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -ohjelma

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt ohjelman vihapuheen ja rasismin ehkäisemiseksi ja yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi. Toimintaohjelma sisältää kymmenen toimenpidettä, jotka kohdistuvat muun muassa opetushenkilöstön koulutukseen, nuorisotyöhön, liikuntaan ja uskontojen vuoropuheluun. Ministeriön hallinnonalan toimijat haastetaan mukaan yhteiseen työhön.