Kouluruokailu

Ruokailutauko koulussa rytmittää luontevasti päivän työtä ja antaa sekä oppilaille että koulun henkilöstölle mahdollisuuden virkistäytyä. Ruokailun tulisi tarjota monipuolista ja terveellistä ravintoa, silmäniloa, yhdessäoloa, seurustelua ja hyvää oloa. Ruokailu on monille koulupäivän kohokohta.
 
Maassamme on tarjottu maksuton kouluruokailu kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien. Myöhemmin maksuttoman kouluruokailun piirissä olevien opiskelijoiden määrää on laajennettu siten, että nykyisin noin 900 000 lasta ja nuorta nauttii päivittäin maksuttoman kouluaterian.

Säädökset edellyttävät terveellisen, tarkoituksenmukaisesti järjestetyn, ohjatun ja täysipainoisen maksuttoman kouluruokailun järjestämistä. Ruokailu on osa perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluruokailun järjestämisessä tulee huolehtia oppilaiden terveydestä ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä. Kouluruokailu, siihen liittyvät välipalat ja erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden terveyden seuranta ovat osa oppilashuollon työtä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun tulee määritellä kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavat terveys- ja ravitsemuskasvatuksen sekä tapakasvatuksen tavoitteet.

Kestävä ruoka -koulutusaineisto tuo opettajille työkaluja ruokailmiöihin

Ruokatiedon tiedote 12.12.2016

Kestävä ruoka -tunnuskuvaKestävä ruoka - ruokakasvatuksesta ilmiöitä opetukseen -täydennyskoulutuksen materiaali on julkaistu Ruokatiedon verkkosivuilla. Materiaali tarjoaa tietoa ja välineitä toteuttaa monialaisia opetuskokonaisuuksia kouluissa.

Tavoitteena on, että opettaja kerryttää kestävään kehitykseen liittyvää tietopohjaa ja kestävän elämäntavan toteuttamiseen liittyviä opetustaitoja. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa www.ruokatieto.fi/kestavaruoka.

Ruokakasvatus on uuden opetussuunnitelman mukaisesti koko koulun yhteinen tehtävä ja mahdollisuus yhteisten projektien toteuttamiseen. Ruoka, vastuullisuus ja kestävä kehitys voidaan liittää jokaiseen oppiaineeseen moninaisin tavoin.

Yksi kurssin luennoitsijoista, Helsingin yliopiston ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä sanoo, ettei vielä ole keksinyt oppiainetta, jossa ruokaa ei voisi käsitellä opetuksessa. “Ruoka jos jokin sopii eheyttäväksi aihepiiriksi opetukseen. Ruuan valinta tarjoaa loistavat lähtökohdat kestävyyden toteuttamiseen arjessa, siksi sen tulisi olla myös keskeinen osa opetusta”, Mäkelä toteaa.

Luentovideot, ilmiötehtäviä ja linkkivinkkejä

Kestävä ruoka -täydennyskoulutus järjestettiin monimuoto-opetuksena vuoden 2016 aikana niin, että se sisälsi ennakkotehtävän, lähiopetuspäivän ja lopputehtävän. Lähiopetuspäivässä asiantuntijat luennoivat päivän teemoista ja luennot videoitiin.

Nyt videot on julkaistu Ruokatiedon Youtube-kanavalla ja linkit niihin löytyvät materiaalista. Luentojen lisäksi lähiopetuspäivän aikana tehtiin ilmiöpohjaisia, käytännönläheisiä ryhmätehtäviä sekä vietiin teoria käytäntöön ruuanvalmistuksen muodossa.
Ruokatiedon järjestämä ja Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus on suunnattu kaikille peruskoulun opettajille. Koulutus muodostuu neljästä moduulista:

  1. Ympäristö ja eläinten hyvinvointi – näkökulmia ruuan vastuullisuuteen
  2. Tuoteturvallisuus ja työura ruoka-alalla
  3. Ravitsemuksellisesti laadukas ruoka
  4. Ruoka ja raha – lisäarvoa lähiruuasta

Materiaalissa syvennetään ruokakasvatuksen sisältöjä ja annetaan virikkeitä oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Opettajat saavat materiaalista valmiuksia myös tietotekniikan käyttöön oppimisvälineenä ja osaamista teknologiaan nojaavien oppimisympäristöjen hyödyntämiseen.

Oppimistehtävissä korostuu tieto- ja viestintätaitojen kehittäminen ja niiden käyttö opetuksessa. Taustamateriaalina käytetään mm. Ruokatiedon Ruokavisaa, joka on yläkoululaisille suunnattu vastuullisen ruokaketjun opetuskokonaisuus.

Lisätietoja

Minttu Virkki
projektikoordinaattori, kotitalousopettaja
+358 50 326 1231

Kestävä ruoka -tunnuskuvaKestävä ruoka - ruokakasvatuksesta ilmiöitä opetukseen -täydennyskoulutuksen materiaali on julkaistu Ruokatiedon verkkosivuilla. Materiaali tarjoaa tietoa ja välineitä toteuttaa monialaisia opetuskokonaisuuksia kouluissa.