Kouluruokailu

Ruokailutauko koulussa rytmittää luontevasti päivän työtä ja antaa sekä oppilaille että koulun henkilöstölle mahdollisuuden virkistäytyä. Ruokailun tulisi tarjota monipuolista ja terveellistä ravintoa, silmäniloa, yhdessäoloa, seurustelua ja hyvää oloa. Ruokailu on monille koulupäivän kohokohta.
 
Maassamme on tarjottu maksuton kouluruokailu kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien. Myöhemmin maksuttoman kouluruokailun piirissä olevien opiskelijoiden määrää on laajennettu siten, että nykyisin noin 900 000 lasta ja nuorta nauttii päivittäin maksuttoman kouluaterian.

Säädökset edellyttävät terveellisen, tarkoituksenmukaisesti järjestetyn, ohjatun ja täysipainoisen maksuttoman kouluruokailun järjestämistä. Ruokailu on osa perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluruokailun järjestämisessä tulee huolehtia oppilaiden terveydestä ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä. Kouluruokailu, siihen liittyvät välipalat ja erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden terveyden seuranta ovat osa oppilashuollon työtä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun tulee määritellä kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavat terveys- ja ravitsemuskasvatuksen sekä tapakasvatuksen tavoitteet.

Kouluruokailu osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskouluissa

Kouluruokailu osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskouluissa vuonna 2013 -julkaisussa tarkastellaan kouluruokailun asemaa opetussuunnitelmissa ja kouluruokailua koulujen arjessa. Keskeinen tulos on muun muassa se, että oppilaiden osallisuus kouluruokailun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa on lisääntynyt. Toisaalta ylempien vuosiluokkien oppilaat osallistuvat entistä vähemmän ruokailuun.

Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat seuranneet peruskoulujen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä vuodesta 2006 lähtien. Syksyllä 2013 terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koulujen arjessa kartoitettiin valtakunnallisella tiedonkeruulla jo neljännen kerran.

Kouluruokailu osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskouluissa vuonna 2013 - tiivistelmä (THL)

KuvituskuvaKouluruokailu osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskouluissa vuonna 2013 -julkaisussa tarkastellaan kouluruokailun asemaa opetussuunnitelmissa ja kouluruokailua koulujen arjessa.