Koulujen hyvät käytännöt

Esimerkkejä kouluruokailun järjestämisestä

Lintu Sininen(pdf)
Oheisessa esimerkissä kerrotaan kouluruokailun järjestämisestä Karjaan yhteiskoulun ja Karjaan lukion kouluruokalassa.

Välipalakokeilu (pdf)
Tässä esimerkissä kerrotaan Mäntsäläläisen Ehnroosin koulun järjestämästä välipalakokeilusta ja siitä saaduista kokemuksista.

Näin Laurinlahden koulussa ruokaillaan (pdf)

Ideoita kouluruokailun kehittämiseen

Kouluruokakampanja kodin ja koulun yhteisvoimin (pdf)
Espoolaisessa Järvenperän yläkoulussa ideoitiin kampanja, jolla kannustetaan oppilaita osallistumaan kouluruokailuun.