Kouluruokailun historiaa

Kouluruokailua Suomessa jo yli 60 vuotta!

Kuva: Opetushallituksen arkisto

Suomalaisella kouluruokailulla on pitkät perinteet. Vuonna 1943 säädettiin laki kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta ja siihen sallittiin viiden vuoden siirtymäaika. Vuotta 1948 pidetään koululaisille suunnatun maksuttoman kouluruokailun alkamisvuotena.

Kouluruokailu on yksi suomalaisen yhteiskunnan ja koulumenestyksen kehityksen kuvaajista. Kouluruokailua on ajan saatossa toteutettu monissa erilaisissa muodoissa. Suomalaiset esi- ja peruskoululaiset sekä lukioiden ja ammatillisen perusasteen koulutuksen opiskelijat nauttivat nykyisin maksuttoman kouluaterian, joka merkitsee erityisesti terveyttä, tapoja ja kasvatuskumppanuutta sekä myös suomalaisen ruokakulttuurin siirtoa lapsille ja perheille.

Vuonna 1943 – ensimmäisenä maana maailmassa – Suomessa säädettiin lailla kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Oppilaat velvoitettiin koulun työajan ulkopuolella tekemään kohtuulliseksi katsottava määrä työtä ruokatarvikkeiden kasvattamiseksi ja keräämiseksi koulukeittolaa varten. Kansakoulun opettaja velvoitettiin ohjaamaan tätä toimintaa. Uuden lain mukaan viidessä vuodessa oli päästävä siihen, että kaikki kansakoululaiset saavat maksuttoman aterian jokaisena koulupäivänä. Maassamme on tarjottu maksuton kouluruokailu kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien. Kun vuonna 1977 kaikissa Suomen kunnissa oli siirrytty peruskouluun, maksuton kouluruokailumahdollisuus oli järjestetty kaikille peruskouluikäisille.

Mennyt työntää ja velvoittaa - tuleva vetää ja innostaa

Maksuttoman kouluruokailun piirissä olevien opiskelijoiden määrää on laajennettu siten, että nykyisin lähes 900 000 lasta ja nuorta nauttii koulupäivittäin maksuttoman aterian. Aterian tulee esi- ja perusopetuksessa olla myös tarkoituksenmukaisesti järjestetty, ohjattu ja täysipainoinen. Kouluruokailun kokonaisuus hahmottuu myös opetussuunnitelmissa. Kouluruokailun keskeiset periaatteet sekä kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavat terveys-, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet kuvataan paikallisissa tai koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Yhteinen laadintaprosessi eri koulutoimijoiden sekä oppilaiden ja vanhempien edustajien kanssa varmistaa yhteisen näkemyksen kokonaisuudesta ja toiminnan laadusta. Se luo arviointipohjaa toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

Ilman historiaa ei ole tulevaisuutta

Kouluruokailun 60-vuotisjuhlan kunniaksi vuonna 2008 poimittiin kouluruokailun vuosikymmeniltä tarinoita; valittuja paloja, muistoja menneiltä ajoilta. Jokainen kouluruokailun ystävä haastettiin kertomaan oma, kouluruokailuun liittyvä tarinansa eri vuosikymmeniltä. Tarinan, kuvina tai kirjoitettuna, sai lähettää, ja niitä voi yhä edelleen tulevaisuuden kirjoittamista ajatellen lähettää sähköisesti osoitteeseen marjaana.manninen(at)oph.fi tai kirjeitse osoitteeseen Marjaana Manninen, Opetushallitus, PL 380, 00531 HELSINKI. Kuoreen tunnus ”Kouluruokailun tarina”. Tarinoita julkaistaan Opetushallituksen edu.fi –verkkosivustolla.

ystävällisesti

Marjaana Manninen
opetusneuvos
kotitalousopetus, kouluruokailu ja kuluttajakasvatus
Opetushallitus

Karjaan yhteiskoulu vietti kouluruokailun juhlavuotta

Karjaan yhteiskoulu juhli 60-vuotiasta kouluruokailua osallistumalla Juhlapöytä Etiopiaan -keräykseen.

Kouluruokailun 60-vuotisjuhlan kunniaksi Karjaan yhteiskoulu ja Karjaan lukio yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa järjesto juhlakeräyksen. Meille suomalaisille on itsestään selvää, että oppilaat saavat kouluopetuksen lisäksi ilmaisen kouluaterian päivittäin. Etiopian syrjäseuduilla lasten unelmat toteutuvat jo heidän päästessään kouluun oppimaan lukemista ja kirjoittamista. Kouluaterioista he eivät oikein osaa edes unelmoida. ”Juhlapöytä Etiopiaan” -keräyksen tuotto käytettiin koulujen kunnostamiseen ja puhtaan veden hankkeisiin Etelä-Etiopiassa Alaban, Ankoberin, Baso Liben, Chehan ja Konson kunnissa.

Keräykseen ja kohdemaahan voi tutustua Karjaan yhteiskoulun kampanjasivuilla. Sieltä löytyy myös valmis haastekirje, jonka voi lähettää eteenpäin tavoitteena kattaa yhdessä kouluruokailun juhlapöytää!