Verkkomateriaalia kouluruokailuun

Kouluruokailuesite 2014 (School meals in Finland 2014 pdf)
Kouluruokailuesite on englanninkielinen julkaisu, joka sisältää tärkeää tietoa kouluruokailusta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta kouluruoka on tärkeä osa arkipäivää.

Syö hyvää -hanke
Syö hyvää -sivusto tarjoaa aihioita ja apukeinoja hyvän syömisen opettamiselle. Syö hyvää on ravitsemuksen ja ruokaviestinnän hanke, joka pohjautuu tammikuussa 2014 julkaistuihin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Hankkeen tavoitteena on opastaa eri kuluttajaryhmiä soveltamaan kansallisia suosituksia omaan elämään sopivaksi kokonaisuudeksi.

Inspiraatiota ja ideoita ruokakasvatukseen ja kouluruokailuun
Inspiraatiota ja ideoita kouluruokailuun ja ruokakasvatukseen
Kouluruokailu ja ruokakasvatus-sivusto tarjoaa ideoita, työkaluja ja innostusta oman koulun ruokakasvatukseen ja kouluruokailun kehittämiseen. Ruokakasvatusta lähestytään sivustolla ilon ja riemun voimin: Ruoka on ihana asia!

Kouluruoka rokkaa! -hanke (pdf)
Erinomainen malli eri oppilaita osallistavasta, oppiaineita integroivasta ja toimintakulttuuria eheyttävästä kouluruokailuhankkeesta Vantaalla. Tässä hankkeessa keskeistä on ollut käyttää muotoilun keinoja oppimisympäristön toimivuutta kehitettäessä. Kouluruoka rokkaa! -hanke on osa Muotoillut ratkaisut 2012 -ohjelmaa, jossa muotoilua tehdään tutuksi julkisella ja kolmannella sektorilla. Hankkeen avulla ratkotaan yhteiskunnallisia haasteita, etsitään muotoilulle uusia käyttöalueita ja pyritään ilahduttamaan kansalaisten arkea. Ohjelma on osa World Design Capital Helsinki 2012 -vuotta ja sen rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Kouluruoka-agentti materiaalipankki. Kouluruoka-agenttien tehtävä on kehittää oman koulun kouluruokailua. Kouluruoka-agentit muodostavat agenttitiimin, johon kuuluu oppilaiden, opettajien ja ruokapalveluhenkilöstön edustajia. Julkaisija: Ruokatieto yhdistys ry.

Hyvä välipala
Sivustolla on monenlaista tietoa välipalasta, sen merkityksestä sekä valmistusvinkkejä.

Elintarviketietoutta
Ruokaketju–ruuan matka pellolta pöytään
Materiaalissa seurataan ruuan matkaa pellolta pöytään aina kuluttajan pöytään asti. Materiaalissa on vankka tietopaketti jokaisesta ketjun osasta ja asiaa ravitsemuksesta ja ruuan valinnastakin. Materiaali on tarkoitettu erityisesti peruskoululaisille, niin oppilaille kuin opettajillekin. Tekstin lisäksi materiaali sisältää tehtäviä, testejä ja pelejä. Julkaisija: Ruokatieto yhdistys ry.

Terveellinen ateria
Ohjelman avulla kootaan ravitsemussuositusten mukainen lounas. Lautasmallia voi soveltaa erilaisten ruokailijoiden tarpeisiin. Ohjelman avulla on helppo havainnollistaa, miten valitut ruokalajit ja niiden annoskoko vaikuttavat aterian kokonaisenergiamäärään. Lisäksi aihion tavoitteena on opastaa monipuoliseen ja terveelliseen ravitsemukseen.

Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Kouluruokailu-aiheen käsittelyyn sopii erityisesti Koti ja vapaa-aika -osiosta löytyvä Turvallinen ruoka.

Järkipalaa
Järkipalaa-sivusto tarjoaa tietopaketin lasten ja nuorten ravitsemuksesta: tietoa ja kokemuksia, tutkimustuloksia ja toimintatapoja mm. kouluaikaisen ruokailun kehittämiseen sekä innostavia, uudenlaisia ravitsemuskasvatusmateriaaleja opetustyöhön.

Suomalaisen ruokakulttuuri edistämisohjelma (Sre)
Sre:llä on meneillään useita hankkeita, joissa etsitään keinoja edistää kouluruokaa ja -ruokailua.

Maidon tie maitotilalta päiväkotiin
Ruokakasvatusta roolileikin keinoin, rooleissa tamperelaisen päiväkodin lapset. Tuotantoketju ja maidon laadun merkitys, eläinten hyvinvointi ja ympäristövastuu tehdään ohjelmalla tutuksi. Tuottajat: Maito ja Terveys ry, Maitohygienialiitto ry maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjun tuella