Draamakasvatus yhteisöllisyyden edistäjänä

Draamaharjoituksien aikana toimitaan erilaisissa ryhmissä. Koko tekevä ja yhteistä ongelmaa ratkova ryhmä toimii yhdessä. Eri harjoituksissa käytetään myös paljon pienryhmiä, joiden kokoonpanoa vaihdellaan eri harjoitusten aikana. Draamaharjoitusten aikana opitaan erilaisia ryhmärooleja turvallisessa ympäristössä, kommunikoidaan ongelmien ratkaisemiseksi, vahvistetaan positiivista auktoriteettia suhteessa ryhmään ja yksilöihin ja muokataan ryhmän sisäisiä statuseroja. Pitkään yhdessä toimiessaan ryhmässä syntyy koheesiota. Draamaharjoitteiden tekeminen, aiheesta riippumatta, vaikuttaa aina voimakkaasti koko ryhmän vuorovaikutustaitojen kehittymiseen ja antaa yksilöille valmiuksia toimia erilaisissa ryhmissä. Draamatuntien aikana rikotaan syntyneitä ryhmärooleja jakamalla eri harjoituksissa yksilöitä erilaisiin pienryhmiin ja toimimalla yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi koko ryhmän tasolla.

Kuva: Jasmin Ryynänen

lisätietoa:

Maria Pikkarainen,

Aineistot ja linkit

www.rankids.fi

Matroskinin työkalupakki (pdf)