Draaman ulkoisia raameja

Draaman suunnittelussa on hyvä huomioida sekä ohjaajan että ryhmän ominaisuudet. Draamatyötapojen tarkoituksena on synnyttää merkityksiä ja mahdollistaa kaikkien osallistuminen draamatyöskentelyyn eri tasoilla. Toisaalta harjoituksia leimaa turvallisuus: ei tarvitse tehdä sellaista, joka tuntuu kiusalliselta ja toisaalta voidaan haastaa yksilötasolla itseä työstämään suuriakin haasteita. Kun pyritään tekemään yksittäisten työtapojen käytön sijasta kokonaista prosessidraamaa, tulee huomioida myös dynamiikka. Se syntyy siirtymien oikeasta ajoituksesta, sopivasta temposta, sisällöstä sekä osanottajien tunteista ja ajatuksista. Ryhmän kokonaispanos vaikuttaa draamatoimintaan, ilmapiiriin, kokemuksien syntymiseen ja kokonaisuuteen merkittävästi ja siksi prosessidraama on aina ainutlaatuinen kokemus. Työtavat voivat antaa draamassa yksilöille mahdollisuuden tarkastella omia ajatuksiaan, tunteitaan ja mielipiteitään suhteessa toisiin ryhmän jäseniin. Tällä tavalla käytettyinä työtavat mahdollistavat reflektion draamatoiminnan sisällä. Draamatunneilla on hyvä noudattaa aina tiettyjä rutiineja.

(Aromaa, S 2017)

Kuva: Jasmin Ryynänen