Lähteet

Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatus, vakava leikillisyys (pdf). Heikkinen H. Jyväskylä studies in education, psychology and social research: 201. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2002. Tutkimus hahmottaa draamakasvatuksen keskeisiä teorioita brittiläiseen draamakasvatuksen pohjalta ja tuo näin suomalaiseen keskusteluun uusia näkökulmia.

Drama in Modern Language Teaching (pdf).

Drama Research: international journal of drama in education (pdf). Professor Andy Kempe, UK. 2015. ‘Open sesame!’ How panto can pave the way for inclusion in theatre

Intercultural Competence through Drama (pdf). Salopelto, H. 2008. Jyväskylä.

Equity and Diversity Guidelines for Drama Education (pdf).

The role of multicultural art education in a cultural diversified society (pdf). University of Gothenburg. 2015.

Maailmannayttämöllä jokaisella on päärooli. Suomen Rauhanpuolustajat.

Cahnmann- Taylor, M & Souto-Manning, M. 2010. Teachers Act Up- creating multicultural learning communities through theatre.

Heikkinen Hannu 2002. Draaman maailmat oppimisalueina. Draamakasvatuksen vakava leikillisyys. Jyväskylän yliopisto.

Heikkinen Hannu
2004. Vakava leikillisyys. Draamakasvatusta opettajille. Kansanvalistusseura Helsinki.

Laakso Erkki 2004. Draamakokemusten äärellä. Prosessidraaman oppimispotentiaali opettajiksi opiskelevien kokemusten valossa. Jyväskylän yliopisto.

Owens, A & Barber, K
. Draamakompassi. Prosessidraaman suunnittelu, käytännön työskentely, arviointi ja reflektointi. Draamatyö 2014.

Routarinne, S
. 2004. Improvisoi! Tampere: Simo Routarinne ja Tammi.

Toivanen, T.
Lentoon! Draama ja teatteri koulussa. WSOY, Oppimateriaalit 2007, uudistettu painos 2015.