Perhekoulu

Kohderyhmät: maahanmuuttajaperheet ja suomalaisperheet vertaistoimijoina

Perhekoulu on maahanmuuttajaperheille perheen yhteistä vapaa-ajan toimintaa, joka tukee koulun ja kodin yhteistyötä sekä kotoutumista. Perhekoulussa käsitellään keskeisiä kouluun liittyviä asioita yhteisissä kokoontumisissa tulkkien ja kulttuuritulkkien avulla. Perhekoulussa tutustutaan myös omaan kotikaupunkiin, sen harrastusmahdollisuuksiin sekä erilaisiin palveluihin, ja pyritään näin tukemaan kotoutumista monipuolisesti.
Perhekoulussa perheet saavat toisiltaan vertaistukea sekä ohjausta eri alojen asiantuntijoilta. Perhekoulussa voi olla juuri Suomeen muuttaneiden perheiden lisäksi suomalaisia perheitä ja jo pidemmän aikaan Suomessa asuneita maahanmuuttajaperheitä. Yhteisöllisyyden kokemus on tärkeä tavoite osana toimintaa sekä lapsilla että vanhemmilla.

Perhekoulu on Joensuussa järjestetty maanantai-iltaisin ja se kestää kerrallaan kaksi tai kolme tuntia. Ohjelmaa ovat suunnitelleet opettajat, perhekoulun vastuuohjaajat ja koordinaattori ja he ovat kuunnelleet sekä eri toimialojen henkilöstön ehdotuksia että vanhempien omia toiveita ohjelman suhteen.
Perhekoulussa on jokaisella kokoontumiskerralla useita ja useampaa kieltä puhuvia ohjaajia, jotka ohjaavat sekä perheiden yhteistä toimintaa että lasten omaa ohjelmaa. Vanhempien omissa osuuksissa käytetään eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntijoiden puheenvuorot käännetään tarvittaville kielille. Perheiden yhteisessä toiminnassa käytetään mahdollisimman paljon yhteisenä kielenä suomea.

Huom. Sivuja päivitetään

Videokooste perhekoulun toiminnasta
Perhekoulun ohjelmarunko
Lehtileike perhekoulun toiminnasta
Kokemuksia perhekoulusta