Oppilaan tuki

Osioon on kerätty tietoa paikallisen opetussuunnitelman ja yksilöllisten suunnitelmien laatimisen pohjaksi. Sivustolla esitellään erityisen tuen eri muotoja, kehittämishankkeita ja ratkaisumalleja koulujen arkityössä.

 

Ajakohtaista