Laaja-alainen osaaminen ja aihekokonaisuudet

Opetussuunnitelmien sisältämien aihekokonaisuuksien ja laaja-alaisten osaamisten lisäksi tässä osiossa voit tutustua useisiin teemoihin.