Yleiset kielitutkinnot


© Kari Kuukka

Yleiset kielitutkinnot ovat aikuisille suunnattuja maksullisia kielitaitotutkintoja. Tutkinnot mittaavat kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan jotakin vierasta kieltä – joko Suomessa tai ulkomailla. Kielitutkinnon voi suorittaa seuraavissa kielissä: englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi ja venäjä.

Vuoden 2003 kesäkuusta lähtien tutkinnon suomen tai ruotsin kielen todistuksella on voinut osoittaa Suomen kansalaisuuden saamiseksi edellytettävää kielitaitoa, mikä koskee monia maahanmuuttajia. Suomen kansalaisuuden saaminen edellyttää vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista suomen tai ruotsin kielen taitoa. Tämä voidaan parhaiten osoittaa suorittamalla yleiskielen taitoa mittaava yleinen kielitutkinto eli YKI. Kansalaisuuden saamiseksi on suoritettava keskitason tutkinto. Arvioitavia osataitoja ovat puhuminen ja puheen ymmärtäminen sekä kirjoittaminen ja tekstin ymmärtäminen. Yleisissä kielitutkinnoissa käytetään kuusiportaista taitotasoasteikkoa, joka on yhteismitallinen yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon kanssa.

Lisää aiheesta voi lukea:

Kielitaidon osoittaminen Suomen kansalaisuutta haettaessa (Oph.fi)

Yleiset kielitutkinnot (Oph.fi)