Esimerkki työtapapankista

Miten oppilaiden kielitaitoa voi monipuolisesti kehittää vieraalla kielellä toteutetussa opetuksessa?

Kuunteleminen

 • Tarinoita ja opiskeltavia sisältöjä luetaan ja kerrotaan vieraalla kielellä.
 • Hyödynnetään erilaisia kielimalleja (esimerkiksi vierasta kieltä äidinkielenään puhuvia ja muuta autenttista materiaalia).
 • Kuunnellaan äänitteitä ja katsellaan videoita.
 • Tehdään harjoituksia, joissa keskitytään kuunteluun (kuullusta sisällöstä voidaan piirtää, kirjoittaa tai tehdä erilaisia tehtäviä).

Kirjoittaminen

 • Kirjoitetaan muistiinpanoja ja tiivistelmiä, tehdään erilaisia harjoitustehtäviä.
 • Pidetään päiväkirjaa.
 • Täytetään sanaristikoita.
 • Kirjoitetaan mielikuvitustarinoita jonkin oppiaineen teemasta (esim. ”I lived as a king in the Middle Ages”).
 • Tehdään oma kirja (esim. jonkin oppiaineen teemasta vieraskielinen kirja, esim. ”My rainforest” ).

Lukeminen

 • Hyödynnetään erilaista kirjallisuutta ja lähdemateriaalia (koulukirjat, tietosanakirjat, fiktiiviset kirjat, Internet).
 • Opetellaan vieraan kielen lukutekniikkaa (esim. silmäily, alleviivaus, avainsanat, ennakoivaa päättelyä sisällöstä jne.).
 • Luettavan sisällön perusteella ratkaistaan tehtäviä, piirretään, askarrellaan ja dramatisoidaan.

Puhuminen

 • Toistetaan sanoja ja lauseita yhteisesti ääneen.
 • Etsitään puhumiseen rohkeutta käyttämällä tukimenetelmiä (esim. avainsanat ja rakenteita näkyvillä).
 • Luetaan ääneen.
 • Rohkaistaan oppilaita keskustelemaan (esim. pienryhmät, joissa on keskustelutehtävät).
 • Vuorotellaan systemaattisesti äidinkieltä ja vierasta kieltä.
 • Kutsutaan luokkaan sellainen natiiviopettaja, joka ei ymmärrä luokassa käytettävää äidinkieltä.
 • Opetellaan lauluja ja riimejä.
 • Esitetään draamaa.

Sanavaraston kehittäminen ja rakenteiden oppiminen

 • Oppilailla on vieraalla kielellä oppimiseen liittyvä vihko, jonka avulla he opiskelevat esimerkiksi tietyn oppiaineen sanastoa ja siinä esiintyneitä rakenteita – näin oppilas tulee myös tietoiseksi siitä, että tiettyjen oppiaineiden tunneilla on myös vieraan kielen oppimisen tavoitteita.
 • Oppiaineiden tunneilla hyödynnetään myös kielenopetusmateriaalia.

Motivointikeinoja vieraalla kielellä opiskeluun

 • Solmitaan yhteyksiä vieraaseen maahaan (esim. ystävyysluokat, paikallisjärjestöt, vaihto-opiskelijat).
 • Tutustutaan vieraan kielen kulttuuriin (voidaan pitää kulttuuriin liittyviä teemapäiviä, joita myös oppilaat ideoivat).
 • Vieraan kielen taidoista annetaan myönteistä palautetta (kirjallista ja suullista).
 • Oppilaat päättävät myös itse, millaisia tavoitteita he asettavat vieraalla kielellä opiskeluun.
 • Kun oppilas lähtee matkalle tai jonnekin vierailulle, hän saa mukaansa luokan nimikkonallen. Nallella on päiväkirja, jota täytetään vieraalla kielellä matkan aikana. Päiväkirjaan liitetään esimerkiksi valokuvia nallen matkasta – nalle siis myös valokuvataan. Oppilas ja nalle lähettävät myös luokalle kortin matkakohteesta vieraalla kielellä.

Projektit ja muut oppilastyöt vieraalla kielellä

 • Monessa koulussa on meneillään jokin projekti, joka perustuu koulun opetussuunnitelman mukaiseen kasvatukselliseen tai oppimisen profilointiin. Koulussa voidaan korostaa esimerkiksi monikulttuurisuutta tai kestävän kehityksen siirtymistä arkipäivään. Vieraskielisen ja kielikylpyopetuksen työtapapankissa voidaan esitellä ideoita siihen, miten projektien teemoja käsitellään vieraalla kielellä. Oppilastöitä ja projektikokonaisuuksia voidaan esitellä myös koulun verkkosivuilla. Näin mukavasti toteutuneet ideat jäävät ”muistiin”. Muut luokat voivat myöhemmin tehdä samoja tai samankaltaisia töitä – opetussuunnitelma voi siis toimia myös opettajien työkaluna, kun opettajat vaihtavat ideoita keskenään!

Tehtäväpankki

 • Työtapapankin osana voi olla tehtäväpankki, jossa annetaan hyviä materiaalivinkkejä (esimerkiksi luettelo koulussa käytettävästä vieraskielisestä materiaalista ja sen sijainti), Internet-osoitteita sekä valmiita tehtäviä oppilaille.