Aineistoja opetukseen

Näillä sivuilla voit tutustua kulttuuriperintöopetuksen aineistoihin. Aineistot tukevat useiden oppineiden ja ammattitaitoa täydentävien opintojen opetusta jatarjoavat opettajille kokemuspohjaista opetusta painottavia tehtäväesimerkkejä. Tehtävien sisällöissä lähestytään sekä suomalaista kulttuuriperintöä että muiden kulttuurien perintöä. Tavoitteena on, että oman kulttuuriperinnön tunteminen luo edellytyksen muiden kulttuurien arvostamiselle.

Osion aineistoja ja linkkejä on koottu Suomen Tammi -hankkeessa. Hanke totetutettiin Opetushallituksen, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä vuosina 2005–2008. Hankkeella tuettiin kulttuuriperinnön opetusta kouluissa ja oppilaitoksissa.

Verkko-oppimateriaaleja