Verkkomateriaaleja

Juuret ja siivet
Juuret ja siivet on valtakunnallinen ympäristökasvatushanke, jota on rahoittanut Keski-Suomen ELY-keskus. Verkko-oppimateriaali on tarkoitettu nuorille. Materiaali on suunnattu erityisesti ammattiopistoissa opiskeleville, mutta soveltuu hyvin myös lukio-opetukseen.

Suomalainen talvipäivä – Yksitoista tarinaa eräästä talvipäivästä vuonna 2011
Yksitoista museota eri puolilta Suomea yhdistivät voimansa selvittääkseen miten ihmiset elävät arkeaan tässä ajassa. Keskiviikkona 2. helmikuuta 2011 tutkijat jalkautuivat 11 perheen elämään valokuvaamaan, videoimaan ja havainnoimaan. Yksitoista tarinaa suomalaisesta talvipäivästä on nähtävissä tällä sivustolla.

POLKU - Askeleet suunniteluun & menetelmäopas (pdf)
POLKU on kulttuurikasvatusohjelma. Toiminta on suunniteltu 1–16-vuotiaille koulujen ja varhaiskasvatuksen kautta saavutettavaksi. Opas on tarkoitettu kulttuurikasvatuksen suunnittelijoille, kunnan esimiehille ja asiantuntijoille sekä kasvattajille ja lapsille yhteiseksi työkirjaksi. Oppaan avulla voitte hahmotella yhdessä oman POLKUNNE alun, sisällön ja vuosittaisen toiminnan.
Salon kaupungin julkaisemna oppaan kehittämistä on tuettu myös Opetushallituksen oppimiympäristö- ja MOKU-hankerahoituksella

KUKAKO – verkkoaineisto alakoululaisille kulttuuriperintökasvatuksen tueksi
Aineiston kantavana teemana on ajatus siitä, että oma jokapäiväinen elämisympäristö on tärkeä ja säilyttämisen arvoinen. Sivustolla olevat kysymykset ja tehtävät auttavat ensisijaisesti lapsia mutta myös aikuisia kiinnittämään huomiota omaan elinympäristöön. Yhteensä viiden teeman kautta on lähestytty lasten elinympäristön ja elämäntavan eri puolia. Kysymykset ja tehtävät ovat tutkivia, toiminnallisia, kirjallisia tai kuvataiteellisia.
Tuotanto: Suomen käsityön museon

Soiva kasvio
Tämän nettikasvion tarkoituksena on tuoda historialliset kasviopin koulutaulut uudestaan opetuskäyttöön. Kasvio tarjoaa tietoa lähiluonnosta ja sen tavallisimmista kasvilajeista. Se auttaa tutustumaan luontoon, sen prosesseihin, ilmiöihin sekä käsitteisiin, joilla ilmiöitä kuvataan. Kasvion tehtävänä on myös tarjota esteettistä ja elämyksellistä aineistoa biologian opetukseen. Materiaalia voidaan lajien tunnistamisen lisäksi käyttää tilan visualisointiin tai luonnonäänien tutkiskeluun.
Kasvion kuvitus perustuu suomalaisiin kasviopin opetustaulujen kuva-aiheisiin. Tässä yhteydessä esitettävät maalaukset ovat kuvataiteilija Ebba Masalinin (1873-1942) käsialaa (varsinainen lajikuvasto). Kasvustotyyppien kuvaukset on maalannut Toivo Kujala. Asiantuntijoina ovat toimineet mm. tohtori Jorma Soveri sekä seminaarinjohtaja John Lindén. Alkuperäiset kuvataulut on kustantanut Kustannusosakeyhtiö Otava.
Kasvion äänet auttavat eläytymään maalausten aihepiiriin ja tarjoavat tietoa eri kasvupaikkojen linnuista ja muusta lajistosta. Ne on äänitetty pääkaupunkiseudun lisäksi itäisellä Uudellamaalla sekä Etelä-Pohjanmaalla, pääosin vuonna 2005.

Perinnemusiikin elementtejä
Neljä oppimisaihioita musiikin opetukseen ja monikulttuuriseen kasvatukseen. Tavoitteena on antaa valmiuksia eri maiden kansanmusiikin ymmärtämiseen.

Suomen Tammen lehti 11 (pdf)
Kirkon juhlavuoden teemanumero

Suomen Tammen lehti numero 13 (pdf)
Agricolan juhlavuoteen liittyvää aineistoa

Kartanoelämää Suomessa 1800-luvulla
Oppimateriaalipaketti peruskouluille (Suomen Tammi 2004)

Rautateiden historiaa
Lähinnä peruskoulun yläluokille suunnattu verkkomateriaali (Suomen Tammi 2006)

Puukausi
Monialainen opetuspaketti puusta

Kansallismuseon opetuspaketit
Useita eri aihealueita

Kulttuurisampo
Suomalainen kulttuuri semanttisessa webissä

Karttakäärö
Maanmittauksen kulttuurihistoria

Sanomalehtiä 150 vuoden takaa
Kansalliskirjaston digitoituja aineistoja

Elävä arkisto
YLEn taustoitettu ja teemoitettu arkistopalvelu

Musiikinhistoriaa verkossa
Yleisesitys länsimaisen taidemusiikin historiasta

Olipa kerran ihan pimeetä
Kulttuurien museon Olipa kerran ihan pimeetä -näyttelyyn liittyvän oppimateriaalin tehtävät on jaoteltu viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat Keksintöjen kronologia, Alue ja energia, Aurinko ja elementit, Toimintahuoneet sekä Kierrätys. Tutustu myös näyttelyn esittelyyn.

Kaukaa haettua
Kulttuurien museon Kaukaa haettua -perusnäyttely kertoo mistä, milloin, miksi ja kenen tuomina Suomen kansallismuseon 'eksoottiset' kokoelmat ovat päätyneet Suomeen. Näyttelyn peruskouluryhmille suunnattu oppimateriaali sisältää opettajalle tarkoitetut taustatekstit, näyttelyosioihin perustuvat tehtävät sekä kolme vesiaiheista teemapolkua.

G.A. Wallin - tutkimusmatkailija, orientalista ja romantikko
Suomalaisen Arabian-tutkimuksen ja aikansa orientalismin pioneerin elämään keskittyvä materiaali soveltuu erityisesti lukion kurssin Kulttuurit kohtaavat (HI6) yhteydessä käytettäväksi.

Islam
Materiaali antaa perustiedot islamista ja sen monimuotoisuudesta Suomessa ja maailmalla.

Kongo
Kongon siirtomaahistoriaan, vierauden ja toiseuden sekä kulttuurien kohtaamisen teemoihin liittyvä opetusmateriaali